V polovině února 2015 vyšla další moje kniha na téma " Psychosomatická medicína pro každého",

zahrnuje diagnosticku a léčbu alternativními metodami asi u 85 % vyskytujících se druhů onemocnění

v naší populaci. Přepokládá cena kolem  500 Kč brožované, počet stran kolem 312,

cena pevné vazby této knihy stojí 600 Kč. 

 

Vyšlé knihy:

Základy praktické akupunktury pro lékaře – vyšlo v Bratislavě v r. 1978,

 

Homeopatické SOS pro každého – vyšlo v edici Poznání v r. 2004,

Cena 250 Kč, možno u autora zakoupit ihned.

 

 

Elektro –EFT metoda aneb jak emocí proti nemoci – vyšlo v edici Poznání v r. 2008.

Cena: 300 Kč, možno u autora ihned zakoupit,

 

Na tisíce článku se zdravotní tématikou v časopisech:

Regenerace. Regena, Meduňka, Ke hvězdám,  Spirit, Vlasta, Květy, Mladá fronta dnes,

Právo, Lidová demokracie, Rehabilitácia a další.,


1.   
 Máme v sobě zabudované hodiny ?

Slunce vůbec
sluneční paprsky nás ovlivňují mnohem více jak si uvědomujeme. V šišince
mozkové máme vlastně zabudované orgánové hodiny. Ve své podstatě sluneční světlo
má velký vliv na všechny naše buňky v našem organismu a na všechny procesy
látkové výměny.  Přes sítnici, zde se
nacházející patřičné nervové pleteně,  našeho
oka se dostává sluneční světlo do patřičných míst našeho mozku a do oblastí pod
mozku ( šišinka neboli epifýza). Zde má světlo dvojí účinek: 1) odblokovává
zásobu patřičného množství látky nazvané melatonin a takto zodpovědně reguluje
bdělý stav živého organismu. 2) zúčas´tnuje se na řízení činnosti všech
vnitřních orgánů ve vztahu k určitému dennímu období pomocí určitých
přenašečů, t.zv. speciálních hormonů. Vedle denního světla s proměnlivou
intenzitou má na vnitřní hodiny vliv také určitý čas a množství přijímaný
určitý druh potravy a také hodně nás ovlivňuje tělesný pohyb.  Každý z nás dokáže  vnímat dobře den a noc. Za polárním kruhem
lidé mají celou řadu zdravotních potíží z toho důvodu, že je zde například
půl roku den a potom půl roku šero až noc, toto provokuje dokonce celo řadu ke
snadnějšímu provádějí seberaždy! Ráno s probudíme, otevřeme oči a vidíme ,
že je venku již světlo Podíváme se na hodinky, a zjišťujeme s velkým
napětím, zda-li jsme nezaspali. Každý den máme naplánovanou určitou činnost. Večer
,když se setmí tak se připravujeme ke spánku. A tak má dotaz, jak se doví
jaterní či ledvinné buňky, že je již ráno ? Klíč k vyřešení této otázky je
umístěn v sítnici našeho oka. A Jsou zde přítomny i zrakové nervové buňky,
které jsou zodpovědné za určité zrakové vjemy. 
Odtud jsou informace do hypotalamu ( uvnitř mozku na úrovni kořene
našeho nosu, v hloubce kolem 15 cm), z nervových gangliových buněk ze
sítnice se uvolňuje bílkovina nazvaná melanopsin, která vyvolá doslova určenou
kaskádu reakcí, kdy toto světelné signály jsou přetransformovány do určitých
elektrických signálů, které přecházejí do epifýzy, kde se zastaví uvolňování
spánkového hormonu nazvaného melatonin. Nervové buňky v sítnici oka jsou vlastně
spínačem, kterým se uvolňování tohoto hormonu melatoninu v určitém čase
zapíná nebo zase  vypíná.  Prekurzor melatoninu nazvaný melanopisn dokáže
velmi citlivě reagovat na modré světlo o vlnové délce 480 nanometrů. Podíl
tohoto modrého podílu v denním světle během dopoledne a dne postupně
narůstá, ale k večeru ,když se objevuje šero, tak klesá.K večeru se potom
více v šišince mozkové produkuje hormon melatonin, což jsou pokyny
orgánových hodin, abychom se uložili ke spánku. U lidi,u kterých je tato tvorba
hormonu melatoninu narušena se zákonitě dostavuje i nespavost. Ráno, kdy
organismus vnímá probouzení se dne, jako ptáci v přírodě začínají již
v časných ranních hodinách zpívat!, přibývá modrého světla a uvolňování
melatoninu v hypofýze se zastavuje. 
A člověk se tedy zákoně probouzí. Ten člověk, který toto má po léta
v sobě sehrané, pak se probouzí v patřičný ranní čas v přesně
určenou dobu. Proto posun času na letní ze zimního a naopak je podle mne až pro
85 % zcela negativní pro jeho organismus jako celku . Člověk vlastně každý den
podléhá orgánovým hodinám, a to často i když pracuje v uměle ozářeném
prostředí. Například kolem 5 až 7 hodiny ranní bývá v maximální činnosti
oblast tlustého střeva, a tak v této době většina lidí chodí detekovat. Když
toto opakovaně člověk zanedbává, tento reflex, potom není divu, že u něho
snadno vzniká zácpa a celá řada dalších zdravotních potíží. Odborníci našly v našem
mozku i patřičné tzv. časově regulované geny, který v rámci celkového
dvacetičtyřhodinového rytmu ( otočení naší země kolem své osy) se pravidelně
zapínají či vypínají. Vše v organismu je i mnohonásobně zajišťováno, náš
organismus je vytvořen z počátku důmyslně dokonale od jeho
narození.Na  náš spánek má vliv i
prožívaný stres, strava, ale i stoupání hormonu kortizolu, který se vytváří
v nadledvinkách,  jeho množství
stoupá v ranních hodinách po probuzení, kolem druéh hodiny odpoledne jeho
tvorba, tedy náhle klesá a nás toto nutí si oddechnout, relaxovat, nebo si dát
chvilku spánku, tzv. siestu. Je odborně opakovaně zjištěno, že lidé, kteří si
po obědě na krátkou dobu,například na 20 minut zdřímnou, mají větší následovně pracovní
výkonnost, jak lidé, kteří pracují bez polední siesty. Pamatujme, že denní
světlo, tedy sluneční světlo má vliv přes centrální orgánové hodiny na všechny
naše životní pochody.Kdybychom si přestavili orchestr, tak hlavní dirigent je
zde sluneční světlo, vnitřní hodiny jsou geny, 
potom všechny naše buňky začnou doslova vibrovat synchronně, to je
doslova ve stojném rytmu. Různé falešné signály k tělovým buňkám mohou
tuto harmonicky vyváženou rovnováhu narušit. Zdravotní důsledky narušení tohoto
prodleného rytmu mohou být i dosti závažné. Jsou teorie, které říkají, že lidé
snadno ztloustnou, naberou nejrůznější civilizační choroby včetně cukrovky,
mají různé úzkosti a deprese, bolesti kloubů a dokonce se u nich může i
snadněji vytvořit rakovina stresem přetěžovaného orgánu.  Takže sluneční světlo je od dávných dob
považováno za léčený medikament. Vzpomeńme jenom na pohádku o Drvoštěpovi! Důležité
je vše užívat přiměřeně a nic nepřehánět. Sluneční světlo, jeho ultrafialové záření,l
dokáže vytvářet v našem lidském organismu vitamín D, který je důležitý pro
náš růst, pro vytvoření zdravých kostí a zubů, zabraňuje celé řadě vzniku
nemocí jako je rachitis, osteoporóza,roztroušená mozkomíšní skleróza, nemoci krve
a srdce. Pokožka pod vlivem ultrafialových paprsků nejprve zčervená,potom zhnědne,
takže se opalujeme Také se toto nesmí přehánět, zvláště pak u citlivějších
osob,může dojít i ke vzniku rakoviny kůže ( melano-carcinom). Oči bychom se ve
slunečném počasí měli chránit patřičnými ochrannými tmavými brýlemi, kdy se zde
hlavně cloní žluté složka barevného vidění. Posílení ochranného filtru našeho
oka můžeme i zvýšenou konzumací potravin bohatých na lutein, jak je špenát,
brokolice, kukuřice a hlavně slepičí vejce. Mnohé potravinové doplňky údajně obsahující
lutein, ale také nemusí obsahovat tuto látku v udávaném přítomném  množství či kvalitě , takže vlastně takto
okrádáme náš organismus a vydáváme ho v nebezpečí vzniku určitého
onemocnění z nedostatku posílení tohoto žlutého ochranného filtru v naších
očích. Dejme vždy raději přírodním prostředkům, které nás léčí.

 

2.               
Léčba embryonálními kmenovými buňkami.

V USA
tamní lékaři se pokusili o odvážný medicínský triumf. Při léčbě určitého pacienta
použili tzv. embryonální kmenové buňky. 
Šlo i třicetiletého muže,který měl poraněnou míchu v oblasti dolní
části hrudní páteře, takže trpěl diagnózou paraparéza dolních končetin.
Prakticky to znamená, že takovýto člověk má nejenom ochrnuté svaly na dolních
končetinách, nemůže s nimi vůbec aktivně hýbat, nic na pokožce od pupku
dolů necítí, tedy ani chlad, horko, dotyk, poškrábání a podobně,  ale také neovládá svěrače a ta jak
v oblasti konečníku tak i v oblasti močového měchýře.  Jeho hybnost je možná jenom pomocí
invalidního vozíku, často potřebuje i dopomoc druhé osoby, aby se dostal na vozík
nebo z vozíku do své postele. Pro tento operativní účel byla připravena
buněčná linie z lidských embryonálních buněk. Totiž je zjištěno, že tyto
embryonální buňky se dokáží v lidském organismu diferencovat a to na
všechny typy buněk našeho těla! Dosud lékaři žili v domnění, že přetržené
nervstvo v oblasti míchy, tedy v oblasti centrálního nervstva, nelze
plnohodnotně spojit tak, aby vše fungovalo jak tomu bylo in natura dříve. Laici
se mylně domnívají, že se najde hmota, s kterou se oba přetržené nervové
konce zkrátka slepí k sobě dohromady a bude vyhráno, tak jednoduché to
opravdu není!  V takovémto složitém
případě bylo zapotřebí , aby vznikly v tomto muži po implantaci patřičných
embryonálních buněk tzv. oligocendrocyty, které jsou v našem centrálním
nervovém systému zodpovědné za izolaci patřičných nervových vláken obalující
hmotou nazvanou myelin.myelinová pochva kolem nervových vláken je vytvářena
tukovými látkami, které se nacházejí v takovýchto obalujících buňkách.
Důkladná izolace je především předpokladem schopnosti nervových buněk přenášet
získané elektrické impulzy směrem do centrální nervové soustavy.  Dosavadní mnohé pokusy na zvířatech totiž
ukázaly, že lze po akutním poranění jejich míchy po takovémto zákroku dosáhnout
částečného obnovení jejich ztracené hybnosti končetin. V USA jsou vybírání
k tomuto operativnímu zákroku pouze ty případy po úrazech míchy, které se
odehrály před 7 až 14 dny. Bylo objeveno velmi důležité zjištění a to je, že po
takovémto zákroku se neobjevují žádné nebezpečné vedlejší účinky, jako je vyšší
pravděpodobnost vzniku rakoviny, nebo výskyt teratomů což jsou nezhoubné nádory
z různých typů buněk. Kéž by tato medicína pokročila co nejrychleji úspěšně
ku předu, aby paraplegici ( mají ochrnuté obě dolní končetiny)event. i
qaudruplegici ( mají ochrnuté všechny čtyři končetiny)měli obrovskou naději
zase chodit, vše cítit a být samostatní a soběstační!  Takže závěrem mohu zdůraznit, že pacienti
trpící poraněním míchy s patřičnými následky mohou doufat, že
v blízké budoucnosti léčba embryonálními kmenovými buňkami pokročí ku
předu a může jim opět navrátit jejich pohyb do všech končetin i ochrnutých sval
v oblasti pánve. Toto vyvolává v každém jedinci na tváři radost i
naději do dalšího plodného a plnohodnotného života.

3.    
 Totální endoprotézy kolenních a kyčelních
kloubů.

Pracoval
jsem po dobu 7 let v rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi. I zde byli
tehdy hospitalizování z celé naší dřívější československé republiky pacienti
a pacientky po provedených výměnách kyčelních kloubů . Byly jim již tehdy před
třiceti léty aplikovány operativně náhrady z ušlechtilých kovů,
z keramiky do patřičného nemocného kloubu. Nejčastějším onemocněním, které
je k indikaci aplikace totální endoprotéza bývá tak zvaná artoza čtvrtého
až pátého stupně. Artoza je výraz pro kostěné výrůstky v oblasti hladkých
části kloubních ploch, které zde vznikají, takže tyto kostěné nárůstky, které
vznikají jako odpověď na dlouhodobé přetěžování patřičného kloubu. Tyto kostěné
tvrdé výrůstky do okolí kloubu působí svojí nejenom svojí tvrdostí, ale
ostrostí hrotů, a tak zraňují zde se vyskytující cévy a hlavně senzitivní nervy,
což vyvolává i krutou bolest a to z počátku při pohybu takovéhoto
přetěžovaného kloubu a později dokonce se může v tomto kloubu objevovat
bolest i v klidu, protože dochází k poranění měkkých části v oblasti
synovie ( výselky) a v pouzdře takto zdeformovaného kloubu ,což silně bolí
nakonec i v klidu, a to i když pacient leží na svém lůžku. Málo kdo ví, že
průkopníkem tansplantací umělých kloubů je britský chirurg Johan Charnleye,
který v padesátých létech po prvé implantoval pacientovi první umělý
kyčelní kloub, a dnes se s implantacemi doslova roztrhl pytel, protože
jenom v naší republice se provádí na tisíce transplantací větších či
menších kloubů v naších nemocnicích, většinou na dobře vybavených ortopedických
odděleních. V Evropě nejvíce implantací umělých kloubů se provádí
v Německu na klinice v Heidelbergu, kde se toto pracoviště doslova
nazývá " Mistři světa ve využívání endoprotéz." Zde se často stává, že
k doporučení provedení implantace se dostává i dříve než-li jsou vyčerpány
patřičné možnosti alternativní léčby. 
Kvalita umělých kloubů aplikovaných do organismu člověka je
v dnešní době do určité míry srovnávána s kvalitou přirozených kloubů
a hlavně po takovéto dobře provedené operaci bez následných komplikací vymizí
zcela bolest z postiženého odoperovaného kloubu! Totální náhrada kyčelního
či jiného kloubu například kolenního kloubu je dosti finančně náročná, u nás
když je poškozený kloub k indikaci provedení implantace umělého kloubu, to
vše hradí zdravotní pojišťovna, u které si pacient platí pravidelně měsíčně
patřičné pojištění. Alternativy před provedením operačního zákroku jsou: fyzioterapie,
to je aplikace léčebných proudů jako je diadynamik, galvanické proudy,
interferenční proudy, diatermie, šetrné individuální cvičení, klasické masáže,
jízda na bicyklovém ergometru, spiroergometrie mnohé další, dále je to
vodoléčba, plavání v bazénu s teplou vodou, jízda na bicyklovém
ergometru, opatrné cvičení vybraných jógových cviků, užívání vhodných a léčivě
působících homeopatických přípravků a nosod. V mnoha případech je vlivem
alternativní terapie možné operaci oddálit a v několika případech se
opravdu i takovéto operaci zcela vyhnout. 
V mnoha případech je náhrada u postiženého velkého či malého kloubu
nezbytná, ale ne vždycky tou nejlepší variantou. Alternativní terapie se pak
využívá zejména u těch jedinců dříve narozených, u kterých jejich nemocné srdce
či jiný orgán již nedovolují provedení tohoto i mnoha hodinového trvajícího
operačního zákroku.

4.    
   Stisk ruky hodně napoví.

       Když vejde do mé ordinace jakýkoliv pacient,
tak mu vždy podám ve dveřích ruku a podle stiskuješ ruky usuzují jestli je to
melancholik, sanginuk, cholerik či flegmatik  či jiná kombinace těchto povahových základních
 rysů člověka. Snažím se u každého mého
pacienta získat podle podání ruky . stisku prstů ruky, postupné uvolnění prstů
získat pro mne co nejužitečnější informace, které využívám pro lékařskou prognózu
při vyšetření: pracuji již pod dobu 45 let jako lékař, ale i jako léčitel.

        Je dokonce i vědecky zjištěno, že
senioři, kteří mají slabé podání ruky, umírají mnohem dříve než-li lidé se
silným a upřímným stiskem ruky. Stisk ruky se dá měřit i přístrojem nazvaným
dynamometr. U žen tento stisk bývá kolem 18 kg, u mužů pak kolem 30 kg. Velmi nepříjemný
je pro mne stisk pacienta, který mi při podání ruky doslova drtí kosti mé ruky
i zápěstí. Lidé s mimořádně slabým stiskem ruky trpívají  většině případů nějakou ze závažnějších nemocí
jako je ku příkladu chudokrevnost, choroba krevního oběhu, jsou po mozkové
mrtvici, po infarktu myokardu, trpí dlouhodobě hypotenzí, mívají i zvýšenou
potivost, trpí často depresemi a různými druhy úzkosti, mohou prožívat t.zv. únavový
syndrom, nebo dokonce i  syndrom
vyhoření, dále mohou i trpět některou psychickou nemoci jako je ku příkladu
schizofrenie, a dalšími chorobami. Je zajímavé, že čím rychleji docházelo
k úbytku síly stisku ruky u pacienta či pacientky, u které určitá nemoc
pokračovala , tím bylo vlastně i vyšší riziko brzkého úmrtí pacienta. Příčinu
těsné souvislosti mezi stiskem síly ruky a úmrtností se dosud nepodařilo lékařům
zcela vypátrat. Lékaři předpokládají, že síla svalstva ruky nám odráží další
faktory, které ovlivňují celkový zdravotní stav v pokročilém věku člověka.
Metoda měřením dynamometrem stisku ruky člověka a to jak levé tak i pravé strany
přispívá k tomu, že zavčas může být zahájena především patřičná
preventivní terapie zaměřená proti ztrátě síly stisku ruky, a to i ve vysoké
věku. Je velmi důležité, aby každý takovýto člověk denně cvičil a měl dostatek
pohybu a to i tehdy když je dlouhodobě připoután na lůžko či invalidní vozík!

5.    
    Jak
si vylepšit paměť ?

        Člověk si může vylepšovat svojí paměť a
to v každém věku a nemusí na to užívat různé farmakologické preparáty.
Přirozenou cestou ke zlepšení paměti je dostatek každodenního pohybu, dýchání
čerstvého vzduchu bohatého na kyslík, dobrá nálada a umět se plnohodnotně
soustředit.

       V USA vědci zjistili, že šťáva
borůvek, tedy z těch modrých bobulí má velmi pozitivní vliv na lidskou
pamě´t. Doporučují denně konzumovat dva šálky borůvkové šťávy a to nejlépe po
snídani a po večeři vypít jeden šálek. Látky obsažené v této šťávě, jsou třísloviny,
fruktóza, organická barviva a mnohé organické kyseliny. Obsahují i glukokininy,
což jsou látky které snižují hladinu krevního cukru, takže by tuto poživatinu
měli především pojídat denně diabetici. Vědci soudí, že efekt zlepšení paměti u
člověka je způsoben sekundárními dalšími rostlinnými látkami, které jsou obsaženy
v borůvkách a to ve vysokých koncentracích. Borůvky spolu
s brusinkami výborně působí i při hojení chronických mikrobiálních zánětů
v oblasti močových cest, zejména při recidivujícím zánětu močového měchýře
a prostaty.

        Dále zejména švédští studenti ke zvýšení své
paměti doporučují každý den na noc sníst jedno jablko, které obsahuje pektiny a
další důležité látky včetně vitamínů, které doslova pročišťují mozkovou kůru
člověka, takže jsou vhodná i jako adjunas při léčbě Alzheimrovy choroby.
Důležité je, aby ti jedinci, kteří jsou dříve narození dbali především toho,
aby méně nejlépe vůbec aby nepojídali nepojídali živočišné tuky, zejména
vepřové maso, sádlo a další masité výrobky jako jsou salámy, apodobně, aby tak
co nejvíce preventivně působili v olbasti čištění svých i mozkových tepen
a tepének od zde se ukládajících arteriosklerotických plátů.

        Pro zlepšení jak krátkodobé tak i dlouhodobé
paměti se mohou i úspěšně k podpoře paměti a to u každého člověka, tedy i
u studentů, aplikovat patřičné homeopatické preparáty, kterých je
k dispozici na trhu nejméně 27, a musí je určit individuálně u každého
jedince zkušený homeopat - lékař. Prožil jsem tento zajímavý případ ve Zruči
nad Sázavou , kde je penzion s kapacitou 140 lidi a kam jsem po dva roky
dojížděl jako lékař alternativní medicíny. Zde jsou převážně hospitalizováni
jedinci pokročilejšího věku s Alzheimrovou chorobou. Jedinci, kteří měli
zájem, prodělali u mne vyšetření a předepsání patřičných homeopatických léků.
Jezdil jsem tam z Prahy ordinovat jednou týdně, bylo to vždy v úterý.
Jednoho dne, bylo to ve čtvrtek, mi urgentně volala jedna sloužící zdravotní
sestra, že nevědí co mají dělat, a vyprávěla mi do telefonu tento příběh: " Do
města, do centra nám dneska ráno  utekli
dvě klienty, ve věku klem 80 let, které spolu bydleli na jednom pokoj i a
bydleli tam po dobu asi 9 měsíců a vůbec na sebe nepromluvili, a vůbec
nemluvili ani s personálem a dokonce ani s lidmi, kteří je
navštívili. Chodili kolem sebe po měsíce jako bez ducha, jako by se ignorovali.
Dokonce, když se jich kdokoliv zeptá na jméno, tak prý ho nevědí. Mají absolutní
ztrátu paměti. A náhle v dopoledních hodinách v tento čtvrtek nám policie
přivezla tyto dvě výtečnice a tvrdili členové policie, že dámy byly dole ve městě
v prodejně knih, každá si tam vzala po jedné knize a nechtěli tyto knihy zaplatit,
asi v domnění, že jsou v půjčovně knih. Prodejci knih zavolali tedy
ihned policii, když viděli, že tyto ženy si odnášejí každá po  jedné knize a nechtějí jí zaplatit. Policisté
přivezli tedy obě ženy do tohoto penzionu k identifikaci. Kupodivu obě ženy
spolu již mluvili, dokonce řekly před zdravotním personálem policistům svá
jména,  i když to vše nebylo plynulé,
bylo to  docela přerušovaně i vyprávěly podle
svého jak se to všechno v té prodejně knih  seběhlo. Nakonec policie odjela, a přestala
vyšetřovat tento případ, vybrané knihy těchto dam nevezla do prodejny knih. Co
máme s těmito dámami dělat?" A já jsem po zvěsti této skutečnosti doslova
jásal, protože tyto ženy, konečně po asi půlroční  homeopatické léčbě  se dostavil návrat jejich paměti a to dokonce
i té krátkodobé ! A nakonec vše odpadlo tak, že jedna z těchto dam, když
za ní přijel syn, vyslechla rozhovor syna se snachou na jejím pokoji, tak si
druhý den dala zavolat notáře a přepsala svojí závěť.

        Samozřejmě , že je výborné každý den
trénovat paměť, takže jsou mezi námi i jedinci, kteří se v 80 létech učí
paměti básně, verše z Bible, písně i přednášet jako herci různé texty i
anekdoty. Na zlepšení paměti existují i patřičné kurzy, ve kterých se učí i
mnemotechnické pomůcky, jak si co snadněji zapamatovat.  Měl jsem pacienta, který ještě v 90
létech se učil verše z Bible zpaměti,a dožil se 107 let.

6.    
   V klimakteriu rozhodují o chování ženy hormony.

Ženy
zákonitě věkem se dostávají do období, což je ve většině případů  od 45 jejich let výše, do stádia svého
zdraví,kdy pociťují různé změny: snadněji se rozčilují,  jsou snadno podráždění, trpívají návaly krve
do hlavy, dostavuje se zvýšené celkové pocení, zhoršené spaní často i spojené
s nespavostí, mívají snadný sklon k obezitě, k hypertenzi, snadno
jim vysýchají oči, a mohou mít ještě i mnohé další zdravotní potíže.

         Odborníci v USA zjistili, že za
všechno v pozadí jsou viní hormony, kdy u těchto žen dochází ke snížené
tvorbě především  hormonu estrogenu. Bylo
zjištěno, že přirozeně vyskytující se hormon estrogen v ženském organismu má
především i vliv na rozložení neurotransmitéru dopaminu v patřičných
nervových buňkách. Vědci sledovali vzájemné působení mezi různými estrogenovými
receptory a specielní molekulou dopaminového transportéru, kdy přebytečný
dopamin i estrogen ze synapse, což je kontaktní spojové místo nervových buněk,
došlo k zpětnému pumpování dopaminu do nitra nervových buněk. Ukazuje se,
že proměnlivé koncentrace hormonu estrogenu narušují transportní mechanismus a
takto oslabují funkci neurovegetativních nervů. Z toho vyplývá vysvětlení
celé řady zdravotních  potíží, kterými
trpí ženy v jejich klimakterickém období života.

         V období jak ženského klimakteria
tak i pánského klimakteria je vhodná včasná terapie k omezení vzniku
určitých zdravotních potíží a to patřičnými homeopatickými preparáty jako jsou
Aconitum, Sarsaparilla, Pulsatilla, Belladonna, Lachesis, Thus toxicodendron,
Bryonia alba, Arnica, Hypericum, Arsenicum album, Silicea, Thuya a mnohé další.
Optimální homeopatický preparát většinou s patřičným konstitučním
zaměřením dokáže vybrat zkušený lékař - homeopat.

7.    
  Obezita krátí věk

        Dobře víme že otylí lidé se snadno
potí, jsou dýchaviční zejména při chůzi do schodů nebo do kopce, , mívají často
i cukrovku, hypertenzi a celou řadu dalších onemocnění. Dokonce u nás jsou i
obézní čím dále ve větším počtu i malé děti. Jednoduše lze určit svojí
optimální tělesnou váhu podle tohoto jednoduché vzorce a to: vaše výška v centimetrech minus 100.
Ku příkladu člověk měřící 160 cm by tedy měl vážit kolem 60 kg, aby docílil
v každém věku svojí optimální váhu. Vše potom nad toto množství
v procentech určuje o kolik kilogramů máme na víc. Naše populace má až ve
30 % svojí tělesnou váhu nejméně o 20 % vyšší!  Prakticky to znamená, že nejméně každý pátý
člověk u nás trpí obezitou. A to je alarmující.

         Jak tedy hubnout? V jednoduchosti
je genialita.  Stačí denně se více pohybovat,
snažit se ujít 3 až 10 km pěšky, nebo doma jezdit na bicyklovém ergometru.
Jestliže ještě můžete sortovat, včetně sexu, tak si vaše oblíbené disciplíny
zařaďte do týdenního programu. Důležité je mít pravidelně denně své jídlo,
snídat vydatně, o oběd se rozdělit s přítelem a večeři věnovat raději
svému nepříteli. Prakticky to znamená, že člověk by naposledy měl jíst
v 17 hodin a to ještě ovoce či zeleninu. V noci v každém případě
už nic nejíst, jestli má člověk i přesto obrovský hlad, pak je dobré si sníst
okurku, kedlubnu, či jablko, které nemívají v sobě vysokou kalorickou
hodnotu, takže nevedou ke ztloustnutí. 
Dobré je držet půsty, prakticky to znamená, že alespoň jednou týdně
dopřejme našemu organismu odpočinek, detoxikaci, celkové zklidnění tím, že
nebudete jíst po dobu 24 hodin. Já to dělám tak, že poslední večeři si dám
v 17 hodin v pátek večer a další jídlo si dám až v sobotu kolem
17 hodiny, a to nedostanu větší porci jak ostatní členové rodiny. Důležité je
dodržovat každodenní pitný režim, člověk pokud nemá nemocné ledviny či srdce,
by měl vypít denně kolem 2 a půl litru tekutin 
v zimě, a v létě i až 4 litry tekutin, tedy ne zrnkové kafe,
Coca colu či alkoholické nápoje! I květinku, kterou máte doma tak denně
zaléváte. A každý žijící  člověk je přeci
nádherná květina, která potřebuje také každý den zalévat. Pamatujme, že co
rychle vysýchá, tedy dehydratuje, to rychleji stárne a dříve umírá. Takž už
víte, že vaše nadváha vám krátí život  a dokáže perfektně navodit snadno

celou řadu nepříjemných nemocí !  Tak neváhejme a dejme se skutky do toho a
úmyslně hubněme!

8.  
  Plasmatický paprsek bleskově čistí zubní kaz.

         Nejčastějším lidským onemocněním na celém světě je bezesporu zubní kaz.

 U nás až přes 90 % lidí trpí větším či menším zubním kazem a to nejenom na jednom

 zubu během života jedince, ale dokonce jsou mezi námi jedinci, kteří pro zubní kazy na
svých zubech už nemají ani jeden svůj vlastní původní zub. Celé řadě lidí při
pomyšlení na zásah zubní vrtačkou nastává pocit hrůzy v jejich nitru a
znám i jedince, kterým doslova naběhne husí kůže po těle při představě, že mají
se dát ošetři u zubního lékaře. Ze zubařů á snad každý člověk strach.  

           Odborní lékaři z Lipska přišli na zajímavé ošetření kazem narušeného zubu

 a to, že jej ošetří pomocí t.zv. plazmové trysky.  Princip tohoto pro nás zatím
záhadného ošetření je následující: plynové helium je vedeno tenkou tryskou a je
aktivováno určitými mikrovlnami. , takže se takto dosáhne skupenství plazmatu. Při
štěpení atomů helia na pozitivně a negativně nabité ionty vznikají za normálních
okolností o několika tisících stupňů Celisa ( což se děje ve sluneční koroně).
Tato vysoká docílená teplota není vhodná k jakémukoliv léčebnému zákroku.
Když však po stejném výkonu a větším objemu plynu nejsou stimulovány všechny
molekuly, nebo když do tohoto procesu vložíme ochlazovací lázeň,lze takto
dosáhnout teplot kompatibilních s lidským organismem. Již tenký tento plasmatický
paprsek dokáže vyčistit mnoho násobně kolonie bakterií nacházejících se na
povrchu zubu i dásně, aniž by došlo k narušení povrchu skloviny zubu či
sliznice dásně. Zubní sklovina se v takovýchto případech stává zároveň i
lépe prostupnou pro aplikované medikamenty nebo různé substance a to i
homeopatické preparáty, které jednotlivé zuby doslova takto zapečetí. Pro tento
účel je nejvhodnější křemen, z homeopatických preparátů je to Silicea, kdy
patřičná takto aplikovaná směs na povrch zubu působením plasmatického paprsku se
současně  dodávaným kyslíkem způsobuje vznik tenkého ochranného filmu
v místech kde je právě aplikována. Odhaduji, že bude ještě trvat asi tři
roky,než-li se tato obdivuhodná a důmyslná technologie k zabraňování
výskytu zubního kazu dostane do naších stomatologických klinik i ambulancí.

9.    
 Co všechno můžeme zjistit z otisku prstů ?

        Nikoho asi nepřekvapí, když vám sdělím že každý člověk má na svém palci

úplně jiný otisk prstu ruky jak každý jiný člověk. Je to zajímavé, na naší planetě je
v současné době již přes 7 miliard lidí, a žádný člověk nemá s druhým
člověkem zcela stejný otisk prstu palce ruky. Ano náš otisk prstů je zcela
originální a také jej využívají celníci , kdy do pasu vám zaznamenají nejenom
váš otisk palce ruky, ale i zobrazení vaší zorničky oka. A na víc, možná ani
nevíte, že i další prsty na vaší ruce a to jak pravé tak i levé mohou mít současně
vyryté i zcela jiné kožní papilární linie jak je tomu na palci! Tohoto všeho se
už celá desetiletí využívá hlavně v kriminalistice k identifikaci
zločince či pachatele určité trestné činnosti. Předpokládá se, že pachatel, neměl-li
na rukou rukavice, na určitém místě zanechal právě své otisky prstů. Je
zajímavé že vědci hlavně v Rusku se nad touto skutečností zamysleli a
vytovřili metodu biometrické testování.

         Biometrie, což znamená ze starořecké
předpony bio= život, metron = měření, se zabývá jedinečnými charakteristickými
rysy člověka, které ho odlišují od ostatních lidí. Ano, nejznámější jsou již
zmíněné otisky prstů, dále je to originál oční duhovka u každého jedince, můžeme
i přidat zabarvení hlasu člověka ( když zde mohu být hlasy lidí si hodně
podobné až poslechově se zdají být sejné) a v neposlední řadě je ta
skutečnost, že každý člověk má jiný tvar svého ušního boltce. Jsou to otisky
prstů, které jsou jedním z nejstálejších a neměnných lidských znaků, dělají
každého člověka originálem. Kriminalistům otisky prstů tzv. daktyloskopii
napomáhá zjistit rychle identitu určitého jedince.

         Specielní biometrické testování
spočívá v tom, že člověk jednotlivé svoje otisky všech prstů rukou, tedy
10 prstů, postupně za sebou otiskne na specielní sklíčko, odkud se tento otisk
přenese do kopmjutru, kde je zabudovaný patřičný program, který vytvořil rusky
vědec pan Alexandr Zubarev. Tento program potom vyhodnotí jednotlivé otisky
prstů po jejich dokonalém sejmutí. Vychází se ze skutečnosti, že
v podstatě u člověka je základních 6 reliéfů kožních papilárních linií, a
ty potom jsou vlastně charakteristické pro určitý typ člověka. Z těchto
sejmutých otisků prstů potom lze vyhodnotit celou řadu povahových vlastností, zájmů,
schopností, i dalších  individuálních i
psychických vlastností, včetně základního stavu vašeho zdraví i jeho
budoucnost. Zde můžete dostat stručné odpovědi nejenom na vaše zdraví i do budoucnosti,
dále se i dovíte jaké máte sklony ke kterým nemocem i dědičně vám dané, ale i
zajímat vás může kariérový postup ve vaší profesi, můžete ohodnotit jaké jsou
převážně vaše koníčky,dovíte se s svých talentech a jak dalece docílíte
životní vzdělání ( vhodné testovat i malé děti), dále se dovíte jaké máte i
sportovní vlohy, ve které sportovní disciplíně určitě budete ve svém životě
vynikat, jakou máte i emoční odolnost, jakou máte vaší skutečnou povahu, zda-li
jste převážně cholerik, sanquinik, flegmatik či melancholik. Můžete si takto
vytvořit různé své sklony o kterých často ani nevíte nebo si je nechcete
připustit a můžete se takto i dovědět se zajímavý základní průběh vašeho života
na této planetě. Nedovíte se jakého věku se dožijete, nedovíte se ani na jakou
nemoc zemřete, a nedovíte se zda-li budete ženatý či svobodný člověk.  Ale garantuji vám, že

 co se dovíte tak vesměs odpovídá vaší skutečnosti a jistě vás i mnohé mile či nemile

 překvapí,protože člověk si myslí jaký je a jak na tom zdravotně je, ale když potom nahlédnete do
studnice i vašeho zdraví, povahy, a talentů, v mnoha případech můžete být i
překvapeni.

 Pachové stopy vás prozradí !

       . Z našeho těla, tedy z rukou, zad i nohou neustále vycházejí určité výpary, které

 jsou také pro každého člověka zcela charakteristické. Někteří lidé tomu říkají, že jde charakteristické
pižmo. Vůni člověka již lze dokonce zvážit tak zvaným hmotným
spektrometrem.  Jednotlivé molekuly patřičných lidských výparů jsou zcela individuální,

 tedy jedinečně a nezaměnitelné. Kriminalisté také toto využívají při zjišťování tzv. pachové stopy. Nejlepší
detektivové v takovýchto případech jsou cvičení psy, kteří mají mnoho násobně
vyšší citlivost čichu jak je tomu u člověka. 
A to váš palec ruky může být i zašpiněn a přesto tímto spektrometrovým
čichem lze i podle vůní člověka rozpoznat i některé  jeho nemoci, a to dokonce i lze preventivně
zjiš´tovat sklony k určitým nemocem, jako je ku příkladu dna, cukrovka, astma
bronchiale, různé druhy alergií, uremické koma, srdeční vady a mnohé další.
Dokonce psy dokáží v mnoha případech objevit u člověka typický jeho pach,
když u něho začíná vznik určitého rakovinného bujení! Dnešní věda i
v oblasti spektrometrie jde stále ku předu, takže podle pachových stop
dnes lze i bezpečně zjistit, kdo stál na určitém místě v místnosti i před
několika hodinami. V budoucnu by se mohlo této metody využívat
k preventivnímu stanovení sklonu k určitým nemocem i u tak zvaných
zdravých jedinců, tedy u osob, které si myslí, že jsou zcela zdravé. Ano, nikdo
z nás vlastně není zdráv,je jenom nedostatečně vyšetřený. Je to krutá
skutečnost, ale hned od narození již člověk postupně stárne a spěje do hrobu
svého. Dokonce člověk vydává svůj charakteristický pach ještě několik dní po
své smrti. Důkazem toho jsou případy, kdy věrný pes leží na hrobě svého čerstvě
v rakvi pochovaného pána.

10.          
    Šíří se smrtelně působící plíseň

        Plísně dnes zaplavují svět a hlavně naše lidské organismy. Není tajemstvím že nové
výzkumy například kvasinkové infekce jejímž původcem je plíseň nazvaná  Candida albicans se

 u člověk spoluvytváří působením svých toxinů i na vzniku rakoviny.

        V USA se v současné době šíří u nás zatím se nevyskytující kvasinková plíseň,,

 která se latinsky nazývá Cryptococcus galii. Vyskytuje se ponejvíce v mutované

formě na jihu Spojených států amerických. Tak že pozor, kdo jste odtamtud do ČR

 přicestoval, dejte se raději odborně zavčas vyšetřit. U člověka vyvolává nejprve horečku

 spojenou se silným kašlem, nakonec toto vede k selhání plic a srdce a k následné zákonité

 smrti člověka. Vyskytuje se hlavně u jedinců, kteří mají sníženou imunitu a to jak u dětí tak
i u starších jedinců. Nyní se vyskytuje i mutovaná forma této plísně, která
dokonale napadá i zcela zdravé jedince, kteří mají vysokou svojí počáteční imunitu! 

 Z počátku tato smrtelná forma tohoto onemocnění se objevuje nespecificky, většinou

 inkubační doba trvá kolem  dvou měsíců po prvních vdechnutí těchto
patogenní spor. Projevy tohoto akutního onemocnění jsou: silná náhlá dušnost,
noční pocení, ubývání na tělesné váze a značná unavenosti. Jestliže se i
současně  objeví silné bolesti hlavy, pak je toto známka té skutečnosti že
tato patogenní plíseň se dostala i do oblasti mozku, což je velmi špatné
znamení.  Jak v mozku, tak i v plicích, či v jiných částech těla kam tato plíseň metastazovala

 se mohou vytvářet dosti bolestivé abscesy,  tedy ohraničená hnisavá ložiska,, které vyžadují

 zdlouhavou i několikaletou léčbu speciálními antimykotiky. Z proti plísńových léků nejvíce pomáhají
antimykotika : Amphotericin B a Flukonazol, nejlépe v injekční formě.
V žádném případě takovouto plísňovou infekci nesmí léčit lidový léčitel,
to potom je jasná poukázka na smrt! Přesto se mi už do ordinace dostavili celkem
tři pacienti za posledního půl roku, kteří byli prý laickým vyšetřením od lidové
léčitelky z Brna a další podivný léčitel z Prahy přesvědčeni,  že mají tuto plíseň a další parazity ve svém
těle a léčila jí prý i podivuhodnými způsoby, dokonce  i zaříkáváním a doporučováním Zepter terapie.
Jde v podstatě o velký podvod, a zahráváním si s důvěrou lidí, protože
takovouto plíseň či určité parazity kdyby skutečně pacientka v sobě měla
měla, tak v takovéto péči na 100 % zemře! Tedy ve skutečnosti tuto plíseň
či  určité  parazity v sobě člověk neměl a tudíž není co léčit v tomto smyslu onemocnění!

Takže výsledkem jde o podvod, který by měl být trestně stíhán!

       Metoda EAV je mnohem přesnější jak mnohéschizofrenické úvahy tzv. mnohých

 lidových léčitelů.. Někteří léčitelé úmyslně straší lidi, a říkají jim nemoci, které skutečně

opravdu nemají! Proto raději docházejte na vyšetření k holistickým lékařům, tedy k lékařům, kteří ovládají
jak klasické lékařství tak i lidovou medicínu, kteří vám skutečně zhodnotí
celkový váš zdravotní stav, nežli někteří opravdu dosti podivní  lidoví léčitelé, kteří nemají ani základní
znalosti z anatomie, fyziologie, patologie, psychiatrie i farmakologie, a
přesto si doslova hrají na falešné doktory a dokáží zanedbat skutečný
optimální  čas léčby určitého onemocnění, o kterém v podstatě často vůbec nic odborně nevědí!

  Jestliže vás tedy vystraší nějaký léčitel, neváhejte a zajdete se dát odborně vyšetřit i třeba

do parazitologického či mikrobiologického ústavu ve spádové oblasti, kde dokáží všechny viry, mikroby,
i parazity z dodaného vzorku od vás řádně vykultivovat z vašeho
patřičného dodaného materiálu a říci vám pravdu i návrh na úspěšnou adekvátní
léčbu, která vám skutečně v případě i plísně Cryptococcus gatti zachrání život.

11.          
  Dá  se  mozková  mrtvice  předvídat ?

        Mozkovou mrtvicí se rozumí ucpání určitého úseku patřičné mozkové tepny či

 tepénky, tedy za takovýmto ischemickým infarktem v mozkové tkáni dochází k odúmrtí

 mozkové tkáně a to především  z nedostatku kyslíku a patřičných živin nebo jde o stav,

kdy se tato tepénka roztrhne a dochází k nitro mozkovému krvácení. Toto bývá provázeno

 trýznivými bolestmi hlavy, podobné často jednostranné bolesti hlavy, tedy k náhle vzniklé

migréně, postižený vidí světelné záblesky, křížem krážem poletující mušky či blesky,v zorném poli
se objevují černé skvrny. Někteří jedinci dokonce ochrnou bud na jednu ruku
nebo na horní a dolní končetinu stejné strany, potom ložisko působce mozkové
mrtvice leží kontralaterálně v mozkové hemisféře.  Před mozkovou mrtvicí se často objevuje tzv.
aura, to je stav záblesků před očima, náhlá až krutá bolest hlavy jako by vás
tam někdo bodl nožem, může se dostavovat i pocit ochrnutého jazyka, nemožnost
mluvit.,a podobně.

         První mozkovou mrtvící trpí muži v průměru klem jejich 70 let života, u žen to bývá kolem jejich  75 roku
života a výše. K příčinám snadného vzniku mozkové mrtvice patří:  zvýšený cholesterol v tepnách, zvýšená
hladina glukózy, nedostatek pohybu, zvýšení krevního tlaku, časté rozčilování
se, uhození se do hlavy a podobně. Mozkovou mrtvici u člověka nejlépe rozpoznáme
následovně: vyzveme postiženého aby se usmál, aby otevřel obě oči, aby vyplázl
jazyk, aby nám nahlas řekl své jméno a sledujeme artikulaci jeho úst.
V případě pozitivity mozkové mrtvice i laikovy je jasné, že výsledné
projevy nejsou normální. Náhle spadlý koutek úst nám jasně hlásí , že se s největší
pravděpodobností jedná o mozkovou mrtvicí. Podle japonských a čínských lékařů
sočívá první pomoc v tom, že vypálíme v ohni například zapalovačem
jakoukoliv jehlu a pícháme do oblasti prstů jeho rukou pod nehtové ploténky,
nejlépe asi 3 mm na dolních rozích nehtových plotének prstů rukou. Začneme
s tou horní končetinou, která je nehybná. Takovouto první pomocí často
předejdeme i dlouhodobým a často až doživotním zdravotním následkům jak oje
ochrnutí končetin, ochrnutí v oblasti úst, předejdeme tomu, aby člověk
nemohl mluvit, aby se na nás i v budoucnu mohl usmívat a nebo dokonce i smát.
Samozřejmě, že zajistíme telefonem na tel.č. 155  =záchranná služba nebo tel.č. 112 = SOS, co
nejrychleji převoz sanitním vozem nejlépe do nejbližšího neurochirurgického  oddělení spádové nemocnice.

12.          
   Víte co je to schizofrenie ?

         Už jste potkali člověka, který trpí schizofrenií ? Mojí mnozí pacienti mi tvrdí, že mají

 schizofrenika doma. Tak jaké jsou hlavní příznaky onemocnění nazvaného schizofrenie,

česky toto možno přeložit jako rozštěp mysli ?

        Schizofrenici mají různé halucinace, vidiny, podivné prožitky, pocity pronásledování, agresivity,

 nápadného podivného chování, i mnohé další příznaky. 
Podle mne sem patří celá řada tzv. lidových léčitelů, jasnovidců, a i
jinak se nenormálně a to více jak psychopaticky chovajících jedinců. Příčina
tohoto onemocnění spočívá především v dědičnosti, přenašeč bude určitá
alela patřičného chromosomu, předpokládá se následné postižení určité struktury
mozkových buněk, jde o změnu signálů přijatých od mozkových transmitérů.
Odborně je vědci zjištěno, že většina schizofreniků  nemají vyrovnanou hladinu neurotransmitérů
dopaminu a kyseliny glutamové. Je zajímavé, že když se hladina v jejich
krvi a v mozku těchto jmenovaných biochemických látek vyrovná do normy jak je
tomu u zdravého jedince, tak schizofrenik se v mnohých případech zcela i
svým chováním a jednáním normalizuje! 
Někteří vědci tvrdí, že porucha v mozku schizofreniků může mít i
původ v oblasti jejich imunitního systému. Švédští lékaři přišli na to, že
u schizofreniků na počátku jejich onemocnění některé biochemické látky
ovlivňují jejich  imunitní procesy, takže
se výrazně vymykají celotělové kontrole. Například imunitní látky typu leukinů
byly v normě jak tomu bývá u zdravých osob bez schizofrenie, ale byla
zjištěna zvýšená hladina tzv. interleukinu 1beta, kdy je touto látkou ovlivňován
negativně imunitní systém takto postiženého mozku. Tyto biochemické látky
vyvolávají ve větší  přítomnosti v mozku
u takovéhoto člověka pocity vyčerpání, vnitřní zmatenost, odchod do ústraní, a
stočení se do sebe. Takže mnozí schizofrenici do budoucna mají velkou naději na
úspěšné léčení jejich nemoci.

13.          
    Moderní způsoby léčení roztroušené sklerózy.

          Roztroušená mozkomíšní  skleróza, ve zkratce RS, je doslova záhadné
onemocnění. Stále se zkoumá a stále se přichází na nové principy vzniku tohoto
onemocnění a z toho rezultující výsledky nového způsobu léčení.  V podstatě v principu vzniku RS
onemocnění spočívá v té skutečnosti, že určitý druh pomýlených buněk
nacházející se v oblasti imunitního systému napadá nervové buňky centrální
nervové oblasti a to jak v oblasti míchy tak i mozku. Vlastní obětí ve své
podstatě jsou ochranné myelinové pochvy, které obklopují jednotlivá nervová
vlákna a ta zajišťují rychlé vedení patřičných signálů. Je zajímavé, že
v blízkosti rovníku je o mnoho procent nižší výskyt RS a čím se postupuje
výše k severu či k jihu od rovníku, tím je větší výskyt tohoto agresivního
onemocnění. Takže je zjištěno, že sluneční paprsky mají pozitivní vliv na
tlumení projevů RS onemocnění.  Vhodné je dodávat do takto trpícího organismu  i
více vitamínu D,nejlépe  ve formě například rybího tuku v zimním období, a v letním období

se více vystavovat slunečním paprskům. Ještě stále se neví, které spektrum ze slunečních paprsků
působí proti RS onemocnění! . Takže člověk s tímto onemocním by raději měl
jezdit na dovolenou do jižních teplých slunečních zemí, ale musí zde být
opatrný , aby u něho nevznikla rakovina kůže ( melanocarcinom). Obdobně i lidé
s psoriasou ( lupénkou) jsou na tom lépe, když pobývají na slunném počasí
a nejlépe k tomu ještě u moře ,což bývá spojení každodenními koupelemi ve slané
vodě. Také toto onemocnění čím blíže k rovníku tak se mně vyskytuje, čím
více na sever naší zeměkoule, tím je psoriasa výskyt častější, například
v Egyptě má psoriásu skutečně málokdo, kdežto ve Švédsku je výskyt této
nemoci doslova mnohočetný.

         Na RS onemocnění se nyní zkouší úspěšně zajímavý nový lék nazvaný Flingolimod,
který dokáže bránit určitému druhu imunitních buněk, aby opouštěly lymfatické
uzliny. Tyto buňky totiž kdyže se krevní či lymfatickou cestou dostanou do
mozkové tkáně, potom zde působí určité škody. Tento lék má i své negativní
vedlejší projevy, ale vše je nyní ve stádiu lékařského výzkumu.Tento lék je
mnohonásobně účinnější než-li dosud používaný lék nazvaný Interferon.

         Je zajímavé, že ani homeopatie nezůstává
při úspěšné léčbě onemocnění RS po zadu. Zkušený homeopat,lékař dokáže podle
symptomatických příznaků vytipovat ten nejúčinnější lék spojený s aplikací
konstitučního léku a event. i aplikací patřičných nosod ( to jsou homeopaticky zpracované
léky z příčiny onemocnění). Léčebné výsledky jsou často pozitivně  překvapující. V počátcích vzniku onemocnění
RS je vhodné i vyzkoušet aplikaci klasické akupunktury event. i moxibuce
s tím že klient je lékařem zaučen do aplikace akupresurních vytypovaných
bodů, takže si vlastně v této léčbě šetrně může i po měsíce věnovat denně
i v domácím prostředí. Testing onemocnění RS je vhodné pravidelně provádět
jednou za půl roku na EAV přístroji u holistického lékaře.

14.          
    Jak šetřit naše neurony ?

        Biochemická látka nazvaná Leptin
přináší naději v léčbě poškozených mozkových neuronů. Jestliže člověk
začíná zapomínat, pak je to jasný projev , že se děje v jeho mozku takovéhoto
jedince nějaká nekalost nebo dokonce doslova zkáza. Nejčastěji jde o usazování
původně neškodného proteinového prekurzoru amyloidu, kdy chybně se oddělující
částice nazýváme amyloid beta A 4. Ukládáním různých látek, včetně
hliníku, olova a dalších balastů do nervových buněk v mozku , dochází
k jejich totálním zániku. Velkou roli zde bude hrát tzv. imunitní  neboli obranný systém. V našem mozku se
vykytuje hormonální látka nazvaná Leptin, která je přirozenou součástí nejenom
našeho mouku, ale i našeho každodenního myšlení.  Tento Leptin významně ovlivňuje určité procesy
probíhající v určitých částech mozku člověka, práv napomáhá urychleně odstraňovat
amyloid beta A 4, takže zlepšuje naší paměť. 
Lidé trpící mozkovou demencí mají téměř nulové hodnoty nacházející se
při vyšetření krve a lymfy takto ostřeného člověka, kdy laboratoř naměří téměř
nulové hodnoty. Čím je vyšší hodnota tohoto mozkového hormonu Leptinu, tím má
člověk i lepší paměť, a když se současně i v mozkových buňkách nacházejí
se endorfiny a enkefaliny, což jsou další humorální látky, potom člověk má
dobrou náladu a méně cítí i bolest. 
V USA stanovování tohoto hormonu Leptinu slouží k posuzování
stupně demence event. i výskytu Alzheimrovy choroby. Hodnoty Leptinu na víc
souvisejí i s tělesnou nadváhou, takže i silná nadváha je rizikovým
faktorem demence, arteriosklerózy, dále je to kouření, užívání různých drog
včetně chronického popíjení alkoholických nápojů.

15.          
  Jak prokázat u člověka vědomí ?

         Už jste si odpověděli na otázku: " Co je
to lidské vědomí?" Já se ptám: " Viděl někdo už myšlenku?" Pojem vědomí pochází
od slova věděti, je to základní atribut bdělého života člověka. Vědomí
integruje rozmanité dušení či mentální činnosti, což je především cítění,
vnímání vyjadřování se, krátkodobá i dlouhodobá paměť, pozornost, soustředění a
mnohé další.  Vědomí je zdrojem naší vůle
a volních aktů, rozhodování, je vlastně takovým ohniskem každé živé osoby.

        " Kdy ztrácíme naše vědomí ?" Vědomí
především běžně ztrácíme ve spánku, při průběhu těžké nemoci, po úrazech mozku,
v hypnotickém stavu, při náměsíčnictví, a podobně. Každý člověk si je
vědomí konkrétně něčeho, pro jeho vědomí je nutné prožívání svobody ve
společnosti, každý člověk nese za své činy zodpovědnost a to jak před svým
svědomím, tak i před společností, ve které žije a samozřejmě před Bohem, kam
bude každý z nás pozván na božím soudu. Lidé, kteří mají psychicky narušené
svoje vědomí, musí být svěřeny do péče příčetné osoby anebo jsou hospitalizováni
na uzavřeném psychiatrickém oddělení.

         Pojem vědomí se musí oddělit od pojmu
svědomí, což je mravní vědomí v člověku. Současná věda chápe vědomí jako
projev mozkové a nervové činnosti, jež zkoumá fyziologickými prostředky.

         Vědomí v lékařství je vysvětlováno jako vědomí označující stav, kdy pacient
vnímá, plně si uvědomuje sebe sama a kdy na podněty reaguje ze své vůle. Tyto podněty
mohou být slovní, dotykové, senzorické, aromatické i jiné. Každý člověk, ví , že v bdělém stavu určité
události prožívá zcela jinak než -.li ve spánku, v bezvědomí nebo dokonce
v komatu. Když máme zakalené vědomí, potom máme pocity ospalosti,
somnolence či soporu, tedy tvrdého těžko probuditelného spánku. Obdobné změny mohou
nastat během prováděné lékařské hypnózy, nebo během tance či transu.  Z fyziologického hlediska

 je vědomí u člověka souhrnem celé řady funkcí, které umožňují přijímat podněty ze zevního,
ale i vnitřního prostředí, správně je vyhodnocovat v mozku, neboje ukládat
jako paměťové stopy neboli engramy. Úžeji lze i vědomí definovat jako zaměřenou
pozornost, pracovní či provozní paměť člověka nebo paměti, ale i sebe uvědomování
svojí  osobnosti.

         Existuje také nevědomí, což jsou myšlenky, které si člověk neuvědomuje, ale tyto myšlenky

 působí na chování člověka a na jeho jednání, aniž o tom ví. Nevědomí obvykle obohacuje emočně
oběti vé vzpomínky, které byly již vytěsněny, případně další touhy a vzpomínky
i z dětství, které ovlivňují chování člověka bud přímo nebo zastřeně, zejména
prostřednictvím představ a snů.

Předve´dme
si stručně 10 typů lidského vědomí :

1.     Vědomí aproximativní - jde o stav
mezi jasným vědomím a nevědomím, například se toto odehrává když se táno
probudíme a jsme v polospánku, při probuzení, ve vlnách alfa.

2.     Vědomí kolektivní: jde o soubor
představ, citů, různých tužeb, jenž jsou dány společným soužitím a nikoliv
individuálně.  Ku příkladu jde o proces
jak uspořádat svatbu dcery.

3.     Vědomí nešťastné: jde o člověka,
který má rozdvojené vědomí, jde nicotnosti vlastního bytí versus ideál, který
se vytrácí v nedosaži telnu.

4.     Vědomí obluzené, ke kterému dochází
když dítě nebo dospělý člověk prožívá vysoké horečky, různé druhy otrav, úžeh
či  úpal, při těžké infekční nemoci, po
úraze, v drogovém opojení,a  podobně.

5.     Vědomí skupinové: jde o souhrn
různých psychických jevů, které jsou společné určité skupině lidí, což se
vyvinulo vědomě během života této skupiny. Například jde o konkrétní
události,kdy komunisté v minulém režimu doslova diktovali druhým lidem co
mají děla,t jak se a kde mají chovat, na co se nesmí ptát, koho si vážit a koho
odsuzovat.

6.     Vědomí symbolické: jde o období
dětského dotazování, kterémže všichni dospěláci za sebou. V dospělosti je
předpokladem umělecké tvorby , různých inspirací, konkrétní činnosti.

7.     Vědomí vesmírné: jde o upamatování se
na chvíle v dětství, co jsme kdy a kde prožili, i s kým, máme za
sebou  kladné či negativní prožité emoce,,
což někteří jedinci dokonce dokáží propojit s úspěšnou telepatií.

8.     Vědomí zastřené ( odborně se nazývá
obnubilace), kdy jde doslova o mrákotný stav 
trvající minuty až dny. Ve většině případů jde vlastně o ztrátu paměti
po epileptickém záchvatu, po hysterickém chování, po náměsíčnictví, v alkoholovém
opojeni, delirium tremens, po požití drogy například po požití amydu kyseliny
lysergové, heroninu, a dalších drog.

9.     Vědomí po traumatu zcela odešlé: jde
o amnézii, tedy zcela o výpadek si něco zapamatovat či vzpomenout po úrazu
hlavy, krku, a podobně.

10.                      
 Vědomí změněné, kdy vnímání, myšlení i cítění
určitého jedince je ovlivněno určitými okolnostmi, například autosugescí,
hypnózou, určitou drogou, omámením i bylinami či houbami, prožitou katastrofou,
sněním, silnou únavou, a podobně.

Nyní vyvstává důležitá otázka a to je Jak u člověk prokázat vědomí? Pracoval jsem 7 let

jako lékař v rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi a tam jsem viděl celou řadu různých

 poruch vědomí. Rodinní příslušníci celé řady pacientů, kteří byli po autonehodě, po
motohavárii, po pádu z výšky a leželi na jednotce intenzivní péče se
ptají, dávají otázky typu: " Je ten člověk při vědomí, může mi rozumět ? Kdy
sed probere ?"  Na tyto otázky
příbuzenstva se velmi obtížně odpovídá, zvláště v těch případech, kdy
postižený jedinec je po těžké autohavárii, 
a zatím nedokáže pohnout jediným svalem ani v obličeji či na ruce,
nevydá ze sebe jakýkoliv zvuk ústy, pouze samostatně dýchá, má zavřené oči, a
doslova leží jako mrtvola.  Odborně
říkáme, že nemocný člověk prožívá perzistující vegetativní stav. Dříve byl
tento těžký stav označován jako apatický syndrom. Přibližně asi u 40 % osob po
těžkém úraze má zachován minimální stav lomí, objevuje se zde hluboký příkop mezi
schopnostmi  tohoto trpícího pacienta a
jeho vnímáním okolí a nelze jej snadno překročit. Zde se nabízejí možnosti
aplikace počítačového softwaru, takže vědci doslova pronikají do nitra mozku
takto ošetřovaného a vyšetřovaného člověka. 
Provedením funkční magnetické rezonance v oblasti mozku můžeme
zjistit jak protéká krev mozkem, které oblast jsou dobře vyživované a které jsou
doslova nevyživené, z kterých oblastí můžeme očekávat aktivaci určitých
nervových buněk as odkud jdou doslova vyhaslé signály. Nejčastěji se provádějí
testy typu odpovědi jedince na patřičné dotazy pohyby, vůně typu " ano nebo
ne". Stav lidského vědomí dále můžeme určit pomocí vyšetření EEG (
elektro-encefalo-graf), kdy se na čelní část hlavy i na vlasaté části hlavy
připojí speciální elektory, které snímají povrchni činnost mozku. Dále stav
vědomí můžeme stanovit  i přístrojem EAV ( elektro-akupunktura podle doktora Volla), což

 je holistický přístup, a kdy můžeme zjistit i které orgány v člověku fungují a které již skutečně
nefungují, které jsou ve své činnosti již zcela odumřelé  Nejhorší jsou ty stavy, kdy lékaři, zdravotní
personál nebo příbuzní dosti negativně mluví před nemocným v domnění, že
je nevnímá, že je neslyší, ale on může všechno vnímat, ale nemůže poškozením určitých
mozkových partií většinou dočasně odpovídat, dát jediné znamení, že vnímá co slyšel
či viděl ve svém okolí kolem nemocničního lůžka. Takovýto stav kdy pacinek
docela rozumí, ale není schopen adekvátně odpovědět nazýváme syndromem uzamčení. Takovéto

 stavy se dosti často vyskytují po traumatu hlavy, po mozkové mrtvici, po krvácení do mozku .
Ve velkém procentu se během určité doby, může to být dny, ale i měsíce, vzácně
až léta, může dostavit stav naprostého nabytí vědomí, a to je skutečně zázrak
za který se modlilo jistě mnoho lidí.

 

16.          
     Jak je tomu skutečně s doplňky stravy u nás ?

         V posledních létech se v naších nejrůznějších obchodech, a to nejenom zdravé výživy či
v lékárnách objevila celá řada t.zv. potravinových doplňků. Ve své
podstatě jsou na obalech drobounkým písmem napsány vlastně inzerce, které
ohlašují o jaké výborné zboží se jedná, jak přesně co a kde v organismu
vlastně působí, takže člověka uzdravuje a při tom to prý není léčivo! Mnozí údajní
výrobci či baliči preparátu, protože mnohé jsou vyrobeny i v zahraničí,
například v Polsku jde o preparáty proti hubnutí, a zde se výrobci
smrtelně zadušovávájí, že nejde o přítomnost E- preparátů, různých toxinů, atd.
atd. Mám pocit, že je toho moc napovídáno a přesto se vlastně distributoři,
kteří jsou z toho jistě dobře živí, snaží prodávat různé produkty, které
podle mne často ani neobsahují to co je tam napsané, doslova inzerované  na obalech různých takovýchto preparátů. Mám
totiž přistroj EAV, kterým mohu mnohé preparáty, které mi donesou mojí pacienti
ihned otestovat a tak zjišťuji , že nejenom v několika případech vůbec
určitý sáček neobsahuje bud patřičnou bylinu, nebo selén a na tož pak chrom nebo
dokonce vitamín B 12 ! Ku příkladu vitamín B 12 ( cobaltamin) se dostává do
organismu především subkutánní cestou zejména u těch lidí, kterým
v žaludku chybí vnitřní Castlův činitel!

          Mám pocit že na takovéto potravinové doplňky
se vrhají všichni, kteří chtějí lehce vydělat pěkné peníze, dát vysoké ceny
patřičných preparátů a tvrdit, že to není lék. Kolikrát by stačilo, kdyby si jedinci
vše pořádně pečlivě přečetli a potom si šli do přírody nasbírat patřičné
byliny, minerály, nadýchali se čerstvého vzduchu a věnovali se pohybu a tudíž
opravdu svému zdraví a nesnažili se dopovat nejrůznějšími, dokonce až
nesmyslným , tzv. potravinovými doplňky!  Podle mne by správně každý z takto
vnucovaných preparátů lidem, a prodejný dokonce i přes lékárnu, tak by měl být
testován SUKLem i jinými farmakologickými kontrolními orgány de facto jako
skutečné léčivo! Vždyť lidé mohou užívat nejrůznější farmakologické preparáty,
a zde může dojít ke kolizi, k výskytu většího množství vedlejších účinků
dlouhodobě užívaného léku. Například ženy v klimakteriu, kteří užívají hormony
estrogen, by něměly současně užívat preparáty obsahující červený jetel, černý
jeřáb, a další,které obsahují rostlinné estrogenní pekurzory, atd.atd. Dosti
často doslova kroutím hlavou, co lidé užívají za nesmysly, vydají za to velké
peníze, např. Chlorella, zelený ječmen, vždyť jsou to doslova traviny, které si
člověk můžei pěstovat na své zahrádce či ve skleníku a nemusí vyhazovat za to
takové velké peníze. Už by se měl v této politice potravinových doplňků
v ČR udělat konečně pořádek! Ku příkladu 
ze zahraničí do Česka pronikají různé drahé přípravky představující prý spolehlivá
afrodisiaka, vždyť si musíme uvědomit, že mnohé tyto údajně potravinové doplňky
dokáží pořádně poničit sítnici oční a navodit až oslepnutí jedince, který tyto
preparáty často užívá,zvláště pak v těch případech, když má i tento člověk
současně i nemocné srdce,například trpí anginou pectoris, potom v takovémto
případě je vystaven takovýto starší člověk doslova nebezpečí vzniku i
smrtelného průběhu  infarktu myokardu!  Podle mne i jakékoliv potravinové doplňky by
měl sledovat ošetřující, nejlépe holistickáý lékař, a už vůbec by se neměly
dostat různé preparáty k volnému prodeji na internetu nebo v nějaké
prodejně údajně zdravé výživy! Vše  by mělo
být řádně i pravidelně kontrolováno, na vše by měly být dány od lékařů patřičné
recepty, aby se mohlo v přídě úmrtí klienta či při vzniku jiné
nepředvídatelné údálosti vše dohledat a předat podle potřeby i patřičnému soudu
jako důkaz, jakým způsobem bylo podnikáno a u lékaře v záznamech
zaznamenáno poučení o užívání a kombinaci těchto údajných potravinových doplňků.
Dále jsem zjistil, že mnozí lidoví léčitelé jsou samo jmenovaní, nemají žádné
zkoušky, nerozumí často vůbec medicíně, nemají ani zdravotnické vzdělání, při
tom dávají klientovi různé až protichůdné, a podle mne i nesmyslné,  rady. Dokonce vsugerovávají lidem, že mají
v sobě desítky parazitů a i takových, které se v ČR vůbec nevyskytují
a tito lidé ani nikde v životě nikam mimo naší republiku necestovali! Dále
by mne moc zajímalo, jestli mají prodejci licenci prodeji těch preparátů, které
údajně jako laici testují na lidech. Například jsem měl v ordinaci
v jeden den 4 pacienty, kteří všichni užívali potravinové doplňky proti
borrelioze za drahé peníze a při tom moje vyšetření EAV neprokázalo přítomnost  borrelií

v organismu těchto lidí, ale laicky vyšetřující člověk jako lidový léčitel vnutil tyto léky těmto lidem, a
ti byli šokováni, že prodělali boreliózu a neměli nikdy štípanec ani komárem,
natož klíštěm, neměl nikdy na kůži červené eflorescence, a na víc vůbec nemá
ani únavový syndrom, který téměř vždy provází skutečné stavy prodělávané borreliozy!
Tyto pro člověka v tomto neúčinné léky jim léčitel vnutil proto, aby na
nich vydělal pěkné peníze, které má za prodej každého léku.

         Mnozí jedinci se bojí rakoviny, trpí tzv. karcinofobií a laici prý jim prodávají určitě nejúčinnější preparáty
doslova léčící rakovinu!  Tak jsou to léky nebo potravinové doplňky ?Jsem předsedou spolku SALOCO,

což je spolek pro alternativní léčbu onkologických a chronických civilizačních 
nemocnění. Zde se občas dovím o záhadných až nesmyslných diagnostických
léčebných metodách a zírám, jak jsou laici drzí a jaké hlouposti jsou schopni
vymyslet. Na štěstí se toto snažíme cenzurovat a to dříve, než-li to udělá
spolek Sysifos!

        Lékaři v česku by měli provádět
alternativní diagnostické a léčebné metody, jak je to v Německu,
spolupracovat s lidovými léčiteli, kteří jsou opravdu úspěšní a lékaři
otestováni. Podle mne by stačilo 1 až 2 % z dosavadního množství u nás
působících léčitelů (je jich přes 8 000!), kteří bez zdravotnického
vzdělání ( bez 6 let medicíny tvrdého studia) si přijdou na více peněz jak
uštvaný operatér za celý měsíc i za celý rok! Poznal jsem zejména ženy, které prodávají
různé potravinové doplňky a to za velké peníze, a straší lidi, že umřou na
rakovinu, když si jejich preparáty nekoupí a nebudou¨li to od ní užívat! Při
tom jde o různé pouze bylinné, podle mne až neúčinné, bylinkové tintkurové  extakty.

          Mnozí lidé se rakoviny bojí a tak nakupují ve strachu a ve vyumělkovaném stresu  vnucené různé

 až nesmyslné preparáty, jenom aby například muž nedostal rakovinu prostaty, žena zase rakovinu

 prsu. Podle celosvětové studie je zjištěno, že konzumace některých údajných doplňků výživy  určitých

 preparátů jsou doslova nebezpečné, běžné ke koupi dokonce snadno  přes internet,
například preparát Trinovin nebo preparát Proste Rx, prý má obsahovat extrakt z
palmy Serebia  regens,látky z této rostliny totiž během ozařováni prostaty doslova omezují zdravý růst
prostatických buněk ! Opakovaně je zjištěno, žádný dosud propagovaný prodávaný
potravinový doplněk rakovinu skutečně neléčí. Všude se maximálně dočasně může
uplatnit t.zv. placebo efekt. Některé preparáty dokonce zvyšují odolnost i
rakovinných buněk proti speciálnímu léčebnému ozařování. Takže rakovinné buňky
se mohou lymfatickou či krevní cestou i dále šířit, tedy metastazovat! A toto je
laikem úmyslné zanedbání léčby! Takže zůstává pravdou, že například muži či ženy
,kteří mají právě ozařovaný nádor, by neměli zásadně užívat jakýkoliv
potravinový doplněk, a to hlavně proto, aby si vlastně ještě na víc nezkrátili
život  a nezvýšili si prožívané kruté
nádorové bolesti!

17.    Jaké jsou indikace a kontraindikace autopatie ?

           Co se týče slin, nejsem přesvědčen dodnes, že autopatie je pozitivní léčebná metoda.

 Sledoval jsem během mé dlouholeté lékařské praxe v posledních 7 létech lidi, kteří
se stali i mými pacienty a údajně se dříve před mou léčbou touto údajnou
léčebnou metodou léčili. Zjistil jsem dosti krutá a jasná fakta a to, že žádné
vážnější onemocnění se touto metodou ve skutečnosti nevyléčilo! Autopatie by se
správně měla jmenovat salivoterapie, když se tvrdí, že sliny člověka léčí.
Autopatií se nemůže de facto neuzdravovat, protože se v těle nic samo
neléčí! Vše má své zákony i lidská psychika. Už název je chybný a pofiderní!
Bezesporu tak jako moč, tak i sliny mají v sobě určité prvky, které podle
mne ale nemají takovou léčivou moc jak se jim přikládá. V principu jsem
toto sledoval a zjistil jsem, že pouze maximálně na pár dní se zde uplatnil
léčebný pseudo-placebo efekt. Kdy si klient či klientka buď sami nasugerovali, nebo
jim to pan Mgr Čehovský ve svých kurzech nasugeroval,že jim tato léčba
v jejich snad neurotickém onemocnění dočasně pomáhá. Dokonce tato
autopatie nepomáhá ani psychosomatických onemocnění, když není nalezena pravá
příčna psychického bloku a provedeno její odblokování.

           V každém případě tato metoda neléčí silné bolesti páteře, vyhřezlé ploténky, arthrozu
v oblasti jakýchkoliv kloubů u člověka, morbus Bechtěrev, osteoporózu,
klimakterické potíže, menstruační potíže, sterilitu, srdeční vady, chronickou
obstukční chorobui plic, střevní choroby počínaje záněty střevní sliznice až po
onemocnění označované jako morbus Crohn nebo ulcerózní colitis. Už vůbec ani
v jednom sledovaném případě a bylo jich na 700 nezabrala autopatie při
léčbě rakoviny v oblasti zažívacího traktu, u melanocarcinomu, u plicních
jak benigních tak i maligních tumorů, u tuberkulózy, u polypů jak v nose
tak i na střevní sliznici. Už v žádném případě neléčí AIDS, kapavku, syfilis,
boreliózu, chlamydie, trichomoniázu, filariózu, a další parazitózy, i stovky
dalších nemocí. Spíše by mne zajímalo co tedy tato tzv. autopatie ve
skutečnosti léčí? Maximálně všechny stavy, které lze také i ovlivnit
blahodárným slovem. Vážnější další choroby jako je lupénka, bradavice, ekzém,
deramtomyositis, Hashimotova struma, i samotný Sjogrenův syndrom, infekční
nemoci, hluchotu, hluchoněmost, tinnitus, záněty středního ucha u dětí,
šeroslepost, daleko či krátko-zrakost, rýmu, různé alergie ku příkladu na
jahody, fantomové bolesti, neuralgické bolesti, uskřinuté míšní nervy,
trombózu, embolii, vysoký krevní tlak, nízký krevní tak, průjem ani zácpu, ani
jeden druh epilepsie, krevní choroby a už vůbec ne hemofilii, neléčí různé
vrozené vady, Downovu chorobu, autismus, bolesti zubů a zubní kaz, afty či
herpetické eflorescence. Neléčí žlučníkové nebo ledvinové kameny, zduřelou
prostatu, záněty vaječníku, myomy v děloze, kardiovaskulární choroby,
dokonce ani nesnižuje cholesterol a triglyceridy v krvi! Toto vše si sami
můžete dát přes patřčiné lékaře a laboratoře dát zkontrolovat, a uznáte, že vám
píši pravdu.

         Tato údajná léčba ůbec nezabránila jako prevence vzniku infarktu myokardu či mozkové

 mrtvice! eodvážil bych se jí ani zkoušet u lidí, kteří prožívají anafylaktický šok,
jsou v kolapsovém vyčerpaném stavu, u lidí kachektických,  u otoku mozku po auto-havárii či moto-havárii
či po dalších vážnějších úrazech hlavy,, u lidí léčených na resuscitaci u
jedinců trpících jakýmikoliv vedlejšími komplikace po požití farmakologického
preparátu, atd. atd..

         Za druhé údajné ředění D 40, které se má rčitým ředěním určitého množství s vodou je

 podle mne i homeopatický esmysl tou metodou co pan Mgr Čehovský popisuje! Asi nepochopil skutečný
princip homeopatického ředění. To se musí každá dávka vytvářet potenciací
zvlášť a ne najednou projitím slin a vody jedním proudem ve skleněné speciální
nádobce, maximálně dochází k ředění D 1, což si mohu vyrobit i
v dutině ústní tak, že si dáme lok čisté pitné vody do úst a chvilku si to
v ústech přemílám ze strany na stranu, alespoň 20 krát, takže takto
vydatně potencuji, a vyrobím si potenci maximálně D 1 a nikoliv D 40! na to
nepotřebuji skleněný přístroj, který pak Mgr Čehovský si dává hromadně
vyrobit  a který prodává jako nedílnousoučást této tzv. autopatie, kterou bych odborně raději nazval
pseudo-autopatie. Na víc je pro mne doslova výsměchem, protože je prý skleněný
přístroj je možno užít pouze na jedno použití! Cena kolem 600 Kč ?

         Za třetí, do slin e mohou i nechtěně z ovzduší přidávat různé smogové látky, či jiné
patogeny například plísně, viry, bakterie, poletující alergeny, které jsou
v bytě, kde provádíme údajné zpracování autopatického preparátu, tak takto
snadno dojde ke kontaminaci slin. Nedej aby ve vzduchu byly přítomny
beta-hemolytické streptokoky po někom, kdo Vám v této místnosti například
kýchnul a když si při dobré vůli udělám autopatii podle Mgr Čehjovského potom
zákonitě mohu jenom tak bezvadně chytit steptokokovou angínu či jiné infekční
onemocnění  a být sám bacilonosičem!

         Také pamatuji, že e takto ředila s vodou nebo s lihem lidská krev a kapala se jako
nosoda pod jazyk. Pomatuji, že se takto i ředila ranní lidská moč, homeopaticky
se zpracovala a doporučovala se kapat pod jazyk. Nepamatuji se, že by se takto
postupovalo s lidským nebo zvířecím lejnem.

        Pan Mgr JiříČehovský tuto metodu vymyslel proto, že není lékař. Lékaře by takováto stupidní
záležitost totiž vůbec nenapadla. Mne jako lékaře spíše napadlo, ředit tedy
homeopaticky lidský trus, nejlépe ranní vydatné lejno, a dávat ho také užívat
zpracovaný ve skleněných nádobách pana Mgr Čehovského a vytvořit jim navržené
homeopatické zpracování jehož odborný název by byl "auto-nekro-terapie", česky
něco na český jazyk jako "samo -lejno-léčba", a rád bych tvrdil, že je to jak
velmi cenný protirakovinný lék. A lejnu je těch různých látek biochemického
charakteru i odpadových složek jistě mnohem více jak v moči nebo  jak je tomu ve slinách nebo ne ? A když toto
vydatně údajně 40 D naředím pak mohu využít i jedovaté složky z lejna jako
uzdravující homeopatický preparát. Takže z jedů jako jsou putrescin a
kadaverin i další, udělám touto cestou tolika hledaný elixír života, který bude
jsi léčit všechny nemoci ? Co vy lidi na to ? 
Není to také vysvětlení mého geniálního úžasného nápadu ?

        Po několikaletém ledován lidí užívajících výše zmíněnou autopatickou terapii jsem došel
k závěru, že je to vydatné pseudo-placebo bez konkrétních mnou
nespatřených kladných léčebných výsledků a to u všech základních nemocí, které
se v naší populací v posledních 50ti létech vyskytují. Autopatie
vůbec neúčinkuje ani u zvířat, ani u malých dětí, takže i v těchto
případech je vlastně obtížné hovořit, že jde o placebo efekt!, proto používám
pojmu pseudo-placebo efekt. A kontraindikace autopatie vlastně nejsou žádné,
protože je to pouze sugestibilní metoda. Jedině tam, kde by se zanedbala
adekvátní léčba určitého vážného onemocnění. Snad jí nebudou provádět ti
jedinci, kteří mají salivofobii, takž se bojí i vlastních slin. Tato autopatie
je možná maximálně dobrá a to pouze pro některé druhy lidí, kteří trpí
hypochondrií, tedy ti, kteří uvěří, že se takovýmto způsobem léčí. Ale tato
léčba v kladném léčebném výsledku totiž u nich u nich nevydrží dlouho.
Když si to přiznají, tak na vlastní kůži prožívají, že nemají žádné léčebné
dlouhodobé výsledky. Alespoň toto i mně tvrdí mnozí klienti, kteří tuto metodu
praktikovali i opakovaně  po delší dobu,dokonce i po dva roky!. Protože už po týdnu

 či po měsíci zase hledají novější a činnější alternativní léčenou metodu a pak vyhledají

 holistického lékaře a ádají od něho skutečnou pomoc, která člověka na chvilku auto-sugestivně
nejenom poléčí, ale především zcela vyléčí! .

Primář MUDr. Jan Miklánek, Poradna pro krásu kůže, těla i duše,
K Milíčovu 734, Praha 4 - Háje, tel.č. 606 802 598606 802 598. Lékař a
léčitel v jedné osobě, praxe 45 let.


18.        
     Co je to "rebound fenomén" ?

        V podstatě anglický název "reboud enomén" znamená stav, kdy člověk užívá určitý

farmakologický preparát, a původní zdravotní potíže se opět i v silnější míře znovu objeví po

dokončení užívání určitého farmakologického přípravku. Nejčastěji se takováto přehnaná reakce objeví
po náhlém vysazení určitého léku dlouhodobě užívaného, ku příkladu určitého
antibiotika, a následného jeho okamžitého vysazení. Takto dochází ihned
k návratu určitých zánětlivých reakcí, například na mandlích, dochází
k opětnému vzniku angíny, tedy bolestem v krku a ke zhnisání povrchu
mandlí v krku, dále může i dojít k otokům nosní sliznice, jrdliže
takto trpící jedince vysadí kortikoidně působící spreye.Takku příkladu, dítě má
atopický ekzémn, má exemtatické eflorescence pdo oběma kolínky na kpůži, které
silně svědí, kůpže se olupuje. Dítě má nasazené kordioidní léky, a když je
náhle vysadíme, tak se ekzém objeví ještě mohutněji jak tomu bylo ku
příladupřed touto léčbou. Tento reboud fenomén také známe u léků na srdced
nazvaných beta-blokátory, u určtiéchprášků na spaní, u celé řady antidepresiv,
a podobně. Za příčinu v takovýchto případech takovýchto vzniklých
zdravotních obtíží se považuje proces přizpůsobování organisu jako celku,
například ,dyž sev určitých bu%nkách zvýší očet receptorů pro vnímání určité
látky. U některcýhg  farmakologickýchpřípravků lze i tento remund fenomén předšjít a

 nebo aleso%n značně zmírnit, poikud patřčiní medikament vysazujeme postupně, tedy

 pozvolna snižujeme jeho každodenní dávku. V homeopatii
je tomu také podobně, ale s tou zvláštností, že když toto dítě začně
užívat homeopatické léky, které zabírají v léčbě tohoto atopického ekzému,
tak se po dobu 7 až 10 dní po zahájení této homeopatické léčšby může ekzém
dosti zhoršit, ale poo deseti dnech senáhle lepší až i vymizí. Když dítě užívá
hoemaptický lék jednou týdně 4 kuličky vycucá od jazykem a dodržuje navržtenou
patčinou dietu, pak u tohoto dítěte se ekzém již neobjeví.

19.          
      Jitrocel zklidní zanícené střevo.

Jitrocel kopinatý  ( Plantago lanceolata)u násroste na polních cestách zcela běžně, ale víme,

 že je dobrý na hojení ran, na zlepšení trávení, upravuje i tvrdošíjnou zácpu, spomáhá naředovat průduškový
hlen a působí výborně i při nachlazení . Zevně se pak používá ve formě obkladů u špatně se hojících ran a

 bércových vředů. proti kašli a vůbec působí desinfekčně v našem organismu. Málokdo však ví, že ještě existuje
v indii rostoucí  jitrocel vejčitý ( Plantago ovata), který u nás známe pod pojemem Psyllium.

Vláknina Psyllium podporuje rozvoj zdravé střevní mikroflóry, napomáhá správnému vyprazdňování a čistí trávicí ústrojí.

Je to v podstatě přírodní rozpustná vláknina. Psyllium absorbuje vodu více než dvacetkrát vzhledem ke své
hmotnosti. Výsledkem je, že po smíchání s vodou silně nabobtná, vytvoří měkký
gel, který ve své absorbční schopnosti pokračuje ještě v trávicím ústrojí. Tím
zvyšuje objem stolice,napomáhá řádnému fungování střevních stěn, podporuje
šetrný pohyb střevního obsahu, vylučování toxických látek z těla a zabraňuje
tak jejich příliš dlouhému setrvávání ve střevech. 100% přírodní vláknina
napomáhá redukci hmotnosti snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva
zabraňuje vzniku zácpy a průjmu snižuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi
omezuje chuť k jídlu a pocit hladu Vláknina ve střevech váže cholesterol, snižuje jeho

resorpci a omezuje riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. Zpomaluje vstřebávání sacharidů v tenkém
střevě a snižuje riziko vzniku cukrovky. Chrání sliznici střev před nežádoucím
drážděním toxickými a karcinogenními látkami. Psyllium je vláknina naprosto
přírodní a bezpečná, není vstřebávaná našim tělem a není návyková.

Psyllium podporuje rozvoj zdravé střevní mikroflóry, napomáhá správnému
vyprazdňování a čistí trávicí ústrojí. Vláknina obsažená v semenech jitrocele indického

(Plantago ovata) a jejich obalech, potlačuje tvorbu sekundárních žlučových kyselin, které se mohou
podílet na některých karcinogenních procesech tlustého střeva.

Vláknina obsažena v tomto přípravku optimalizuje fyziologickou funkci trávicího
traktu, zejména tenkého a tlustého střeva a přináší úlevu při zácpě a
hemoroidech.

Rovněž navozuje pocit sytosti a tím přispívá ke snižování tělesné hmotnosti.
Vláknina je proto často součástí celé řady dietních opatření.

Je vhodná pro dlouhodobé i krátkodobé užívání. Neobsahuje fytáty, lepek ani
složky mléčného či obilného původu

Návod k použití:
2 kávové lžičky psyllia (10g) rozmícháme ve 100ml vody a důkladně zapijeme
dalšími, alespoň 250-300ml vody.
Pro zlepšení účinků užívejte 2x denně.
Psyllium se doporučuje užívat 30 min. před jídlem nebo jídle.
Psyllium můžete rovněž přidávat do různých náhrad jídla, mléčných koktejlů,
nebo jogurtů. Nezapomeňte ovšem vždy ještě zapít další sklenicí vody či jiné
nealkoholické  tekutiny.
Nutno závěrem opět zdůraznit, že Psyllium není návykové.
Opatrnost je zde namístě. Při konzumaci Psyllia či jiných dopl%nků stravy
obsahujících vlákninu Psyllia může dojít i vytvoření se alergické reakce,
jemína při přecitlivělosti na traviny a jitrocelové pyly.  Při nedostatené konzumaci tekutin, vypít
denně alespon dva a půl litru tekutin, může tato vláknina dokonce způsobit
ucpání střeva! Lékaři doporučují zvyšovat podíl této vlákniny ve stravě pouze
pozvolna, požité pokrmy vždy důkladně rozkousat a hlavně hodně pít tekutiny!

20..          
       Probiotika pomáhají léčit střevní záněty.

       Lékaři a vědci , hlavně ze Skotska a z Německa se zabývali rozluštěním léčebného působení

bakteriálního kmene Lacobacillus casei, zkoumali vše až na molekulární úrovni.  Odebírali vzorky

střevní sliznice na mnoha tisících pacientů a prokázali, že bakterie kyseliny mléčné silně potlačují
tvorbu signálního proteinu IP - 10, který se vyskytuje ve velkém množství ve
střevech u lidí trpících ulcerózní kolitidou anebo Crohnovou chorobou.  Tyto bakterie blahodárně působí na střevní
buňky tak, že napomáhají vyvolávat zvýšenou nadměrnou aktivitu imunitních
buněk, a takto jsou podněcovány proti zánětlivé reakce a tudíž dochází
k postupnému hojení zánětu střevní sliznice. Obdobné zdravotní blahodárné
účinky mají i bakterie typu Lacobacillus acidofilus, Lactobacilus bulagricus a
podobné laktobacily pravidelně  dodávanédo tlustého střeva.

21.          
    Jak rozpoznat apendicitidu ?

Appendicitis je akutní nebo chronický zánět červovitého výběžku slepého střeva. Je to
nejčastějí zánět orgánu z břišní dutiny. POstihuje nejčastěji mladé lidi ve věku od 20 do 30 let, ale vyskytuje
se i v jiném věku, například u malých dětí i starců, a dosti často i u těhotných žen.

Přičiny apendicitidy zůstávají často i lékařům záhadou.Nejčastěji jde o různé
hnisotvorné mikroby, které se dostanou do červovitého výběžku slepého střeva,
který zde slouží jako záchytná bišní mandle. Tato oblast mlůže být předem i
odráeěna drobnými ovocnými jaérky, například z borůvek, z jahod a
podobně. Mohouse dostat do ppendixdu i výkaly s bakteriemi, či
s parazity ( roupy).  V okolí tlustého střeva se zvětší v tkaovémto případě mízní uzliny, mohou i
v oblasti pobřišnice vzkat srůsty či jiné jizevnaté hojení. Toto bývá
provázeno bolestmi v břiše, většinou v oblasti pravé pánevní krajiny.
Pro takto vznkajcíí zánět v této zalitě se vytváří zánět , který podporují
především zde přítomné hnisotvorné bakterie, le mohou zde být přítomny i
retro-viry!   Jestliže zaníácený apendix praxe, vyleje se
hnisotvorný obsah do okolí, potom hrozní vznik akutníhp zánětu pobřišnice,
který když není léčen patřičnými antibiotiky vždy končí smrtí takto postiženého
jedince. Každá apppendicitida když nezabere na zklidnění studenými lokálními
obkaldy, a teplota v konečníku přesáhne 38 st.C, dostaví -li se vysoká
horečka kolerm 39 st.C i výše, pacient má zrychlení pulz peeds 80 tepůů za
minutu, zrychleně dýcháí a má na čele či po těle studený pot, můžte se dostat
do škového stavu. Dále běžně appenditidu provází nechutenství, nevolnost někdy
i zvracení a bolesti i v oblasti žaludku. Bollesti v řiše se zesilují
při chůzi, zejmna při zvedané pravé dolní ojetiny.Akutní bolest může
v biše po nějaké době i odeznít, ale toto není důvod, abychom se dali
raději vyšetřit lékařem a nezanedbali tuto vážnou záležitost. Postižení
trpívají nejčastěji zácpou, děti vša mohu trpět i průjeme. V přáíapě
akutní appendicitdy je toto stav k indikaci ihned provedené odporné
operace vedoucí k vynětí zhnisaného apendixu a k odbornému vyčištění
a desinfekci této oblasti. Pro lékaře je důležité zjistit jak dalece je
rozvinutý zánět apendixu: nejlépe zjištěním počtu leukocytů v krevním
obraze, a provedením lokálního pohmatového vyšetení břricha, kdy především
značně signifikantní pro zánět apendixu je tzv Rowsingův příznak, což je
v podstatě tlak v oblasti levé dolní břišní krajiny prsty lékaře, kdy
prsty svých rukou náhle pustí a pacinet cítí ukrutnou bolest působením
převalové vlny přes břišní svaly v oblasti pravé pánevní krajiny. Tento
manévr mi pohoml vyřešit situaci v jedné romské ridoně, kam jsem byl
zavolán telefonemve 14 hodin, bylo to při mé pohotovostní službě v neděli
v jednom severočeském městě. Když jsem udělal tento manévr a zjistil
pozitivní Rowsyingův přízhnak u 45 letéh roma, který odmítal se dát převést do
místní nemocnice, opakovaně odmítal se podepsat třemi křížky na reverz, že se
nechce dát operovat. Jeho manželka byla rázná, a když jsme jí vysvětlili se
sanitářem, který mne vždy odprovázel k nemocnému člověku, že do několika
hodin zemře, že jeho zdravotní stav je vážný, náhle přistopila
k manželovi, vrazila mu pár facek, a pomohla nám polonahatého dát na
nosítka, přikryli jsme ho dekou a ihned odvezli sanitním vozem na chirurgické
oddělení, kde byl do hodiny odoperován , atkato byl prý převezen do nemocnice
za pět minut dvanáctr, rptoože mu již jeho podhnisaný apendix cestou v sanitě
praskl! Ano, když se objeví již perforovaníá apendicitida je to velmi vážný
stav ohrožující život. Proto by appnedicitdu neměli v zásadě léčit žádní
lidoví lékaři, aby tak taktopostiženého jedince nevystavovali na předčasný
odchod do krematoria. Pamtujme, e zeména u starších lidí mhou být příznaky
akutní apendicitidy znela netypické a často i maskované! Což je velmi
nebezpečné.

Preventivně proti vzniku apendicitidy je vhodné jíst hodněš vláknitou stravu, co nejméně
zrnitého ovoce, hodněš cvičit každý den i břišní svaly, prfavideleně stolicovat
alespoň dvakrát denně, hodně chodit pěšky a mít radost v duši.

22.          
    K čemu slouží pláč ?

          Pláčem rozumíme u člověka slzení z obou očí najednou. Slzy v oku se tvoří za účelem

 zde se nacházejících sliznic, k jejich ovlažení , ke zlepšení pohyblivosti vůči sobě, a dochází
takto i k vyčišťování nečistot objevujících se kdekoliv v oku.
Kupříkladu když nám spadne smítko do oka, postižené oko začne silně slzet,
člověku se chce následně smrkat, protože přebytek slz speciálním kanálkem
zatéká do nosních průchodů. Slzení očí můžeme provést i chemickými podněty oka,
nejčastěji toto známe, když loupeme cibuli, potom když nám dráždivé látky
z cibule proniknou do oka, pak slzíme až na obě oči pláčeme.

         Muži většinou pláči během roku asi 17 krát ( to je více jak jednou měsíčně), ženy asi až

 60 krát  ( to je více jak jednou týdně .   Mužům se slzy po tvářích kutálejí v průměru po dobu

 2 až 4 minut, kdežto u žen to bývá často déle a to až kolem 6 minut.

         Byly provedeny výzkumy v oblasti pláče mužů i žen. U mužů se zjistilo, že převážně pláčí

při prožívání soucitu sami se sebou nebo s druhou osobou, dále při ztroskotání v vlastního
vztahu, či po určité životní prohře. U žen k pláči nejčastěji vedou prožité
různé konfliktové situace, různé negativní vzpomínky a nebo při pocitu vlastní
nedostatečnosti. Málo kdo během života opravdu pláče z radosti.Adolescenti,
tedy děti kolem 13 až 16 let, pláčí jak děvčata tak i chlapci přibližně stejně
často ) asi kolem jednou krát týdně)a po dobu kolem 5 minut. Zajímavé je zjištění,
že člověk se pláči učí dříve než nejrůznějším pocitům zlosti, nenávisti,
vzteku, ale i radosti.

         Na závěr si zdůrazněme, že pláč, tedy upřímné slzy vlastně čistí duši člověka. Člověk,

 který si občas zapláče, by se neměl stydět za svůj upřímný pláč, protože takto si především i dokonale vnitřně
uleví na své duši, opadnou z něho i depresivní pocity a či různé úzkostné
pocity provázené  beznadějí a nemohoucností. Člověk, který se i několikrát do roka poctivě

 vypláče, potom nemusí polykat vlastně žádná antidepresiva  či anxyolitika, či
barbituráty a jiné farmakologické  preparáty, které ve své postatě vlastně otupují
naše myšlení a neřeší právě prožitou pro nás stresovou či vyčerpávající životní
situaci, kterou musíme často pro nás správně vyřešit naším mozkem a hlavně
srdcem.

23..          
   Postižení dětí zhoršením sluchu.

         Lidský sluch je velmi citlivý senzorický
orgán. Jeho nervové ústředí je v Haeschově centru, v aree číslo 41 a 42
v oblasti mozkové kůry, což se projikuje do oblasti zhruba nad ušní bolet
ucha. Ve středním uchu jsou orgány jako je kladívko, třmínek a kovadlinka,
které slouží k mechanickému přenosu zvuku. Ve vnitřním uchu je pak
tzv.  Cortiho ográn, odkud se zvuky,
které se dostávají do ucha přepínají a převádějí na jakési elektrické impulzy,
které vedou postřehnutý zvuk přímo do nervové oblasti sluchu, a na základě
tohoto vnímám vše slyčené, a´t jsou to zvuky, šelsty, hudba a jiné zvukové
signály na které člověk potom reaguje. 
Když zakřičíme na dítě: " Stůj!", tak dítě blesku rychle zareaguje tak,
že se náhle zastaví. Toto je i důkaz i toho, že toto  dítě i dobře slyší.

        Poslední výzkumy sluchu u dětí ukazují
tu skutečnosti, že asi 12,5 % naších dětí již od svého dětství hůře slyší, tedy
trpí zhoršeným sluchem. Děti totiž bývají již od svého dětství vystavovány
nadměrnému hluku, ať jsou to různé zvuky aut, hlasitě pouštěná hudba, nadměrný zvuk
při pohádkách v televizi či při televizní reklamě, a podobně. Děti velmi
trpí, když musí jít  podél nákladními
auty frekventované silnice, kde se dosahuje hlučnosti i přes 70 decibelů, zatím
co by dítě mělo maximálně být vystaveno hlučnosti kolem 40 decibelů.  Proti nadměrně hlučnému

 prostředí bychom mělichránit především naše děti a mladistvé, protože hlučné prostředí vede
k nesoustředěnosti, k takto vyprovokovanému prožívanému stresu, a
následnému poškození sluchu, které se během života jedince doslova sčítá. Jedinci,
kteří byli v mládí vystavovány opakovaně zvýšenému hluku, například na
letišti a podobně, ve stáří vždy mají zhoršení sluch anebo dokonce se u nich
vyvíjí snadno otoskleroza, takže téměř neslyší nebo zcela mohou  i ohluchnout.

25.          
    Syrovátka snižuje krevní tlak.

         Jsou mezi námi jedinci, kteří trpí zvýšeným krevním tlakem. Normální krevní tlak se

 pohybuje u dospělého jedince kolem 130 / 90 torrů. Starší jedinců, kteří mají  přes 70 let u nich je krevní tlak
v normě kolem 150 /  90 torrů. Němečtí vědci z oblasti Drážďan přišli na zajímavou skutečnost, že vysoký krevní
tlak se dá u některých jedinců velmi dobře snižovat pravidelným každodenním
pitím alespoň jedno deci  syrovátky. Z praxe vím, že klasické kravské mléko je promnou jedince, zvláště pro děti
trpící ekzémem či astmatem dosti silný alergenem ve formě zde se nacházející
bílkoviny, která se nazývá beta-lacto-globulin. Tito vědci totiž objevili, že
určité peptidy obsažené v syrovátce dokáží blokovat určité enzymy, které
napomáhají u člověka zvyšovat jeho krevní tlak. Zejména angiotensin
konvertující enzym se utlumí působením alfa-laktoalbuminu, který působí na
stěny tepen obdobně jako určité inhibitory, které se užívají při vysokém
krevním talku.  Tyto specifické peptidy mohou být obsaženy i v některých jogurtech a sýrech, ale bývá tomu
v příliš nízké koncentraci, takže jsou u člověk a dosti málo účinné.

         Takže vedle syrovátky jedinci trpící vysokýmtlakem by měli také popíjet bylinné čaje

obsahující hloh, jitrocel, meduňku a dobromysl. U hypertenze je především nejdůležitější si uvědomit jaké stresové
prožitky či situace u člověka zvyšují jeho krevní tlak toto i psychicky
radikálně ve svém životě řešit. Čím méně člověk užívá nejrůznějších
farmakologických preparátů, tím více si šetří svá játra, ledviny i mozek.

26.          
    Cholesterolové krystalky v tepénkách.

         Cholesterol je organická tuková látka, které způsobuje především arteriosklerózu, jestliže

 se usazuje na intimní sféře tepny. Cholesterol se nachází ku příkladu i ve vaječném žloutku, ale ten pro
člověk není nebezpečný. Záleží především na tom v jaké formě se tento
cholesterol právě ve větším množství v našem těle  vyskytuje. Existuje tzv. HDL neboli hodný
cholesterol, ten člověku neškodí. Pak je známa LDL frakce cholesterolu a ta
člověka hodně dokáže poškodit. Nebezpečné jsou, jak se v posledních létech
výzkumu v této oblasti ukazuje, jednotlivé drobounké krystaly cholesterolu, které spolu pravděpodobně

 s molekulami chloru, dokáží i vyvolat dosti závažné až nebezpečné záněty v arteriálních stěnách, jež následně
vedou k tvorbě arteriosklerotického plátu, který nakonec i dokáže patřičnou
tepénku či tepnu zcela ucpat. Za takovouto překážkou potom zákonitě vzniká
infarktové ložisko. Vědci dále zjistili, že v každém aterosklerotickém plátu
z tepen se nachází dosti velké početné množství speciálních imunitních
buněk, přesto, že v něm neprokázali přítomnost patogenních mikroorganismů,
tedy také ne virů. Domnívají se, že zánětlivou řetězovou reakci v oblasti
lumina tepen a tepének se závažnými následky spouštějí právě vzniklé  jednotlivé krystalky cholesterolu, které se při
časté konzumaci živočišných tuků usazují v cévních stěnách. Z prvu je
pohlcují buňky t.zv. fagocyty, které se v našem organismu přirozeně
vyskytují, ale následně aktivují t.zv. inflamasom, protože se s tak těžkou
potravou nedokáží sami vypořádat.  Takto vytvořený proteinový komplex způsobuje to, že

 buňky uvolňují určité  zánětlivé sloučeniny, které do místa zánětu
lákají další množství imunitních buněk. Narůstající shluk imunitních buněk
stěnu tepny destabilizuje, nadále vede až k zánětlivému otoku a po určité
době se vytvoří tvrdý arteriosklerotický plak, který zužuje lumen tepny, takže
se může při úplném jejím ucpání vytvořit za touto tukovou překážkou infarkt,
což je ložisko nekrotické tkáně.

        Rozvoji arteriosklerózy se snaže zabraňovat tím, že vynecháme dietně ze svého

 jídelníčku jakékoliv živočišné tuky, budeme pít odchlorovanou vodu ( stačí jí ponechat

 po dobu 20 až 30 minut na vzduchu, do kterého uniknou desinfekčně zlobící molekuly

 chloru z městské pitné vody).Dopřát si hojnost ovoce a zeleniny na každý den, dodržovat patřičný pitný
režim, prakticky to znamená popíjet kolem 2 až 3 litrů nealkoholických tekutin denně.

27.          
  Lidé žijící v horách žijí déle.

        Před lét yjsoem čerl zajímavý článek o tom, že lidé v oblastiPamíru se prý běžně dožívají 150 let, lid
v Japonsku, kteří si pravidelně v měsíci o osm dní prováději moxibusci v bodě+ žaludku 36

 pod oběma kolenními kloujby, ak e dožívají 120 i více let. Osobně jsem poznalčlověka, který zemřel u nás ve

 107 letech, a ten mi tvrdil, že v životě zažilo více hladu jak jídla. Každý rok se ostil
po dobu 42 dnéí, jednou týdeně o dobu 24 hodin se ostil , tedy 52 krát roče.
Málodneně jedl, ale za to hodně pil nealkoholické nápoje, takže dneně vypil až
3 litry tekuin.

       Je prokázáno, že kdo žije po delší dobu, tedy po desítky let ve vyšší nadmořské výšce,

má ve srovnání s obyvateli žijících nížinách mnohem menší pravděpodobnost vzniku infarktu myokardu nebo
mozkové mrtvice. Uplatňuje se zde nejenom nadmořská výška, ale i lepší kvalita
dýchaného vzduchu, je zde méně alergenů a nečistot, dále v takovémto
prostředí působí na člověka blahodárně horské sluneční záření, lidé zde vedou
zdravější způsob života a téměř u všech zde žijících lidí je to  bez nadváhy a nikdo zde nekouří. Kupříkladu
výzkumy ve Švýcarku ukázali, že lidé, kteří žijí převážnou dobu sevého
života  v nadmořské výšce přes 1 000 metrů umírají až ve 22 % na pmrtí infarktu myokardu a ve 12 % na
pmrtí mozkové mrtvice. Vitamín D ve většině případů jedinci záískávají
z ultrafialového slunečního záření, kterépůsobína jejich pokožku a
v jejich kůži se pak snadnovyrobítento důležitá vitamin pro stavu kostí a
zubů. \vědci neoblomn tvrdí, že když se člověk přestěhuje ze zamlčené a smokem
pokryté nížiny, odkonce z města do hor na slunné výšiny, prospěje tak
předeevším svému srdci, ale i své duši.

28.          
  Řezání kostí světelným paprskem.

Drobná  mechanická poranění v obalstikostí se spontánně dokáží vyhojit sami. Jde věšinou

 o mírné infekce. Pokud jse o rozsáhlejší poškození kostí, stavy fraktury, zlomeniny obličejových kostí,
poškození lebeční sodiny, oprativní ovlivnění délky kostí, stavy po operaci kostí, operace různých kostních
vad, potom usíme odobrně postupovat na ortopedickém oddělení,kde lékaři dávají
takovéto stavy dohromady. Dneska se implantují uměléklouby, používají se kovové
dlahy se šrouby, trnasolantují se různé tkáně. Kosti se dají řezat jednak kovovou pilkou, ale

 i pomocí silného ultrazvuku a v poslední řadě v posledních létech i určitým druhém laserového
paprsku. Zejména tímto laserovýmpaprskem lez provádět určitéoperace doslova na
milimetr přesně a na víc velmi šetrně. Většinou se v praxi používá řezací
technologie s počítačově řízeným CO 2- laserem. Takto zíáskané světelné
laserové impulzy pronikají 20 mikrometrů hluboko do kostní tkáně a explozivně
odpařují molekuly vody z obnažené kosti. Takto se odtrhávají droboučké koiíčky takto řezané kosti

 a vyplachují se porudem redecitlovné vody se vzduchem. Hloubka a vedení operačního řezu se

 předem nastaví, takže  je tímto způsobem možné i vyříznout z kosti i kompkovanější tvar části kosti.

Na víc laserové operace v Německu se uplatňují zejména při operacích středního ucha a hlasivek.

29.          
   Co se dá dělat s bolestmi zad ?

        Snad není dospělého člověka, kterého by nebolela záda. Většinou jde o různé druhy nespecifických

 bolestí, mající charakter podle toho odkud vlastně pocházejí. Když je vyhřezlá meziobratlová ploténka,
která tlačí na nerv, to jsou nejhorší bolesti , něco podobného jako když vás
při každém sebemenším pohybu doslova někdo bodá nožem, noha takto postižené
stany ochrnuje, vytrácí se z ní v určitých segmentech citlivost a vzniká
tak zvaný chronický algický vertebrogenní lumbo-ischiadický syndrom. Jestliže
je na víc postižena kostrč, pak bolesti se objevují ponejvíce v okolí
konečníku. Jsou -li postiženy hrudní obratle, potom bolesti vyzařují podél žeber
a ne vzácně dokáže takováto kruté bolesti i imitovat infarkt myokardu. Bolesti
v záhlaví v hrudně-krčním přechodu mívají převážně lidé, kteří mají po
většinu dne hlavu v předklonu, jako jsou dámy pracující v kuchyni,
v domácnosti,  úředníci v bance, či prodavačky u pokladny, a podobně. Ne vzácně od krční páteře
ses i provokují různé bolesti hlavy, až po krutou migrénu, což je silná bolest
jedné poloviny hlavy. Přetrvávají-li kruté bolesti vycházející z kteréhokoliv
oddílu páteře, potom je důležité dát provést rentgenové vyšetření postižené bolestivé
oblasti páteře, důležité je provést obě projekce to prakticky znamená
předozadní a boční rentgenovou projekci, kde se potom zjistí, zda-li nejde o
poranění obratlů či meziobratlových destiček, dále se zjistí, zda-li jde o
posun celého či části obratle a kterým směrem, dále se zjistí, jestli nejsou na
patřičných obratlech již kostní výrůstky ( osteofyty). V posledních létech
již nevzácně se zjistí, jestli v bolestivém oddílu páteře ku příkladu není
metastáza z nádoru, který se může nacházet kdekoliv v těle.
V těžších případech je nutné trpícího klienty bolestmi zad hospitalizovat
na rehabilitační klinice.Zde se během obytu rozhodne, zda-li pomocí intenzivní
léčby pacient se může uzdravit anebo se zde rozhodne i o tom posledním řešení a
to je navržení operativního zákroku na neurochirurgické klinice ve spádové
oblasti.

         Na rehabilitačních a holistických odděleníchse při léčbě páteře využívá těchto metod:

 z počátku velmi šetrná a cílená pohybová terapie se zaměřením především na krokodýlí

 jogínské cviky, dále je velmi důležité hledání t.zv úlevové polohy, z počátku lze tlumit bolesti páteře
i lehkými povzbuzujícími masážemi a akupresura. V pokročilejších fázích
léčby můžeme přistoupit k provedení vhodné  elektro léčby ( galvanické proudy, diadynamické
proudy, interferenční proudy či jiné léčebně působící proudy, dále je možno
úspěšně aplikovat ultrazvuk, elektro-akupunkturu,klasickou akupunkturu,
moxibusci, baňkování, trakce v ose postiženého páteřního segmentu, cvičení ve vodě v teplém bazénu,
psychoterapie, EFT metoda, aplikace symptomatických a konstitučních homeopatických
preparátů, aplikace speciálních nosod k docílení obrušování vzniklých
hrotnatých osteofytů, a může být navržena i další vhodná terapie. V Austrálii
například nyní úspěšně k léčbě bolestí zad používají i měkký laser.

        Já osobně mám nejlepší léčebné úspěchy i u zastaralých bolestí zad, kde se jedná

 i o drobnější posuny meziobratlových plotének, kdy nejdříve provedu zcela nebolestivě patřičnou elektro-akupunkturu,
potom podle zdravotního stavu pacienta ho i vyvěsím na auto-trakčním lehátku a
potom následovně opatrně provedu cílenou mobilizaci či manipulaci patřičného
úseku bolestivé části páteře. Jestliže se ploténka zasune po cíleném manévru na
své místo, mizí i bolesti páteře, které u některých mých pacientů trvaly i po
řadu let. Samozřejmě, že v místě bolesti ještě po několik domůže
přetrvávat ze vyprovokovaný otok, který vznikl na podkladě tlaku meziobratlové
ploténky do měkké okolní tkáně. Toto výborně lze léčím aplikací určitých
vhodných homeopatických symptomatických i konstitučních  přípravků, takže ve většině případů i do jedno
týdne se pacient pohybuje zcela fyziologicky a dokáže dokonce  provést opět ii ty pohyby, které dříve pro krutou
bolest nemohl provést i když tomu tak chtěl, nemohl, protože tato bolest ho brzdila.

        Jestliže je nalezna a odstraněna skutečná příčina bolestí v zádech či za krkem i v oblasti hlavy, potom
efekt léčby je až fantasticky úspěšný. Aby nedošlo k znovunavrácení bolestí
v zádech často je zapotřebí i přetvořit dosavadní neúspěšný životní styl a
styl zdraví prospěšný,  a dosáhnout tak znovunavrácení původní fyzické výkonnosti i psychické

 kondice a zařadit se opět do běžného pracovního či soukromého života. Všechny patřičné originální rady včetně
úlevové polohy, vhodných cviků, i poučení co nedělat, jak zvedat těžká břemena
a mnohé další rady pacient dostane od svého ošetřujícího holistického lékaře.

30.          
     Jak si chránit naše játra ?

        Když jsme zdraví, potom ani nevíme že máme nějaká ta játra. Zajímavé je, že játra

 jsou uložena pod prvým žeberním obloukem pod bránicí ( což je hlavní dýchací sval) v pravé horní břišní
krajině. Játra jsou nepárovým orgánem, váží většinou kolem 1 500 gramů a
jsou hlavní továrnou na zpracování všeho co do našeho organismu přijde a to
jakoukoliv cestou, tedy bud zažíváním, injekčně, i vše co vdechneme, vstřebané
látky přes kůži,všechny toxiny, jedy, i medikamenty a další látky se nejprve zpracují
přivezené z tlustého střeva či odjinud z krve do jater, zde jaterní buňky vše zpracují, a převedou

dále do patřičných tkání a orgánů našeho složitého organismu.

        Jaterní tkán lze snadno poškodit. Ku příkladu takovým postupným zabijákem pro játra

 je především tvrdý alkohol, dále jsou to afla toxiny, jedy plísňového původu, neuzapomeňme i

na celou řadu virů z nichž si alespoň zmíníme virus hepatitis A, B,C a další.

        Játra často podléhají zánětům, ale mají i vrozeně sníženou činnost, kterou nazýváme Gilbertova choroba,

 kde se jedná o narušení určitého enzymu, který dědičně nedozraje, takže plně nefunguje a
výsledkem, že tito lidé jsou často ve dne unavení, v noci špatně spí, mají
poruchy trávení zejména nesnášejí tučnou stravu a hlavně mají vlivem
hromadícího se bilirubinu v patřičné lokalitě i zažloutlé bělmo očí a
sliznici měkkého patra v ústech. Při žloutence, která má svůj virový
původ, se objevují podobné příznaky a na víc je moč tmavě černá jako černé pivo
a stolice světla až do běla. Je to proto, že látka nazvaná bilirubin, která se
v játrech vyrábí nedochází do tlustého střeva žlučovodem, ale dostává se
přímo do krve a odtud přes ledviny do moče. Činnost jater lze sledovat vyšetřením odebraných vzorků krve, moči,
ultrazvukem tedy sonografickým vyšetřením, dále kompjutrovou tomografií ( CT
všetřená), a v těch těžších případech poruch činnosti jater ( cirrhosis hepatis) se doporučuje jaterní biopsie.

         Co naším játrům během našeho života  prospívá? Především vegetariánská dieta,
vynechat především živočišné tuky, abstinence, nejíst dráždivé pokrmy ( pálivá
paprika, pepř), nejíst staré zplesnivělé potraviny! Vhodné je pít tři litry
tekutin denně. Výborně regeneruje jaterní buňky ku příkladu  odvar kořene pampelišky neboli smetánky, kdy
na jeden šálek vody se dá jedna  vrchovatá kávová lžička nadrobeného kořene
pampelišky, toto se vede do varu a povaří se po dobu 3 minut, potom se nechá
tento obsah vyluhovat nejlépe po dobu až 40 minut, scedíme  a popíjíme volně jeden šále denně a to podle
chuti přes den, po dobu 6 týdnů. Potom udělat 14 denní přestávku a opět celou
kůru je možné zopakovat. Pro rychlou regeneraci jaterních buněk lidová medicína
používá užívání semen ostropestřce mariánského ( což je bodlák), kdy jednotlivá
semena se rozdrtí na příklad v hmoždíři, nejlépe je užívat denně po dobu
6-ti týdnu vždy ráno po snídani nejlépe zapít čistou vodou půlku čajové lžičky
nadrceného semene této bylinky. K prevenci rakoviny jater, cirhózy jaterní
( což je vazivové zauzlení jaterní tkáně) se v posledních létech doporučuje i pití zrnkové kávy,

 kdy kofein je takovou obranou protekcí a regenerátorem poškozených jaterních buněk. Americké

 dlouhodobé studie ukázaly, že stačí denně vypít malý šálek zrnkové kávy, a dokonce u 14 % lidí nemocných
s játry došlo k jejich perfektnímu uzdravení a všichni další se o mnoho zlepšili během půl roku

takovéto jednoduché terapie. Dále bylo zjištěno, že zejména u kuřáků nikotin hraje velkou roli na vzniku

 onemocnění jater, takže včasné zanechání kouření pozitivně ovlivní nejenom hojení různých nemoci plic,

 odstraňuje i obtíže srdeční z takto získané ischemické choroby srdeční , dále je takto i prováděna prevence

 infarktu myokardu, rakoviny močového měchýře,  ale děláme tím , že nekouříme dokonce vydatnou
prevenci vzniku rakovin v celém organismu  a to včetně jater.

31.          
    Jak rychle diagnostikovat a léčit  chlamydie ?

         Chlamydiové infekce v dnešní době skutečně patří mezi nejčastější pohlavně přenášené choroby.

 V podstatě lze konstatovat, že každý třetí muž i žena mají  v ČR ve svém těle chlamydie. Chlamydie ve
většině případů u žen způsobují nepříjemné výtoky z pochvy, u mužů nemusí sedostavovat žádné

subjektivní či objektivní potíže. Ale chlamydie jsou zrádné v našem organismu tím, že se dostanou

 do krve, do lymfy, a těmito oběhy se roznesou po celém našem organismu, takže způsobují celou

 řadu zdravotních obtíží, například noční bolesti velkých kloubů, dále mohou být původcem i bolestí

 ramenního kloubu, mohou i vyvolávat až kruté bolesti v oblasti hrudní páteře, nespavost, a celou řadu dalších
zdravotních obtíží.)

         K potvrzení infekce chlamydiemi se provádí dosti nepříjemný až bolestivý zejména pro muže speciální výtěr
platinovou kličkou z e zasní a střední části močové trubice, vytvoří se potom specielně obarvený nátěr

na podložním sklíčku a takto zbarvený tento preparát zkoumá odborník pod mikroskopem. Zde vidí typické útvary odpovídající
výskytu chlamydií v pohlavním ústrojí jak muže tak i ženy. Pamatujme, že tato nemoc se přenáší pohlavním

 stykem jako při hře ping-pong, tedy musí se současně léčit oba partneři. Další důkazy chlamydií můžeme rychle a orientačně
i provést EAV vyšetřením, což je nebolestivé specifické vyšetření, které provádějí lékaři zabývající se holistickou

 medicínou.  Ve Velké Británii nedávno vyvinuli vědci lékaři dosti jednoduché testování chlamydií. Pacient donese lékaři do
laboratoře ranní vzorek moči, asi 50 ml, kdy se tohoto vzorku  moči ponoří speciální testovací papírek, pomocí
kterého se potom snadno a rychle prokazují přítomnost protilátek proti chlamydiím a to během jedné hodiny.

 Ukázalo se, že jde o vysoce specifický signifikantní test, který nevykazuje falešně pozitivní reakce.

         Léčba chlamydií ve své podstatě je dosti i složitá. V žádném případě se nenechte léčit metodou Zepper,

 kdy údajné energetické vlnění z přístrojového generátoru dokáže přivést tuto vaší nemoc doslova do

chronického stavu, který vůbec tyto stavy ve skutečnosti neléčí . Musíme si uvědomit, že soudobá klinická

  medicína má co dělat, aby navždy vyléčila chlamydiové onemocnění u člověka.. Ta používá patřičné antibiotické

 preparáty, které se musí často užívat po delší dobu nebo po několika týdnech zase i opakovaně doporučuje

 užívat antibiotika, aby tvrdošijné a uschované chlamydie v organismu nakonec byly zcela vyhubeny.

 Velmi při této antibiotické léčbě napomáhá užívání vybraných homeopatických léků včetně aplikací patřičných nosod,
které dokáží chlamydie z organismu doslova vytěsňovat!  Chce-li se pacient z tohoto onemocnění
uzdravit, potom musí plnit všechny radě ošetřujícího lékaře, nikoliv jakéhokoliv laika! Důležité je, aby

 pacient pozitivní na chlamydie, nebyl současně pozitivní i na trichomonádovou infekci, nebo dokonce na mikroby
kapavky či spirochéty syfilis, a nedej i na virus HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Při milování

 se vždy vyplatí používat kondom a to před započetím se vzájemného mazlení a pamatujme, že je nutné vždy dodržovat patřičnou
i následnou hygienu.

32.          
   Jaká je možná prevence alergií ?

        Výskyt alergických jedinců v naší společnosti každým dnem stoupá. Je to především i proto,

 že náš organismus jako celek je čím dále vystavován nejrůznějším stresovým situacím, s kterými se
citlivější jedinci hůře vyrovnávají. Zůstává pravdou, že onemocnění alergickou
rýmou, průduškovým astmatem, atopickým ekzémem je geneticky snadno přenosné, takže
trpí-li alergickým onemocněním jeden z rodičů, potom je naděje že nejméně
každé čtvrté dítě bude mít na sobě často hned po narození určité alergické projevy,
jsou -li oba rodiči alergici, potom výskyt alergie u jejich dítěte je často
více jak 50 %., prakticky to znamená, že se ze tří narozených dětí se mohou
projevit  alergické projevy až u dvou narozených dítek.

       A tak je otázka jak těmto dětem se zvýšeným rizikem rozvoje jejich alergie je možné

 chránit preventivním opatřením ?  Podstata vzniku alergických projevů i
narozených dětí tkví už v tom, že mají v sobě určitou přecitlivělost
( atopii) k cizorodým bílkovinám, které se nacházejí především
v kravském mléku ( bílkovina se odborně nazvaná: beta-lacto-globulin),
dále to bývá zvýšená citlivost na bílkovinu slepičího vajíčka ( oval-albumin),
a mnohé další látky bílkovinné povahy přicházející do tělíčka dítěte
z požité potravy. Během prvního roku dítěte by tedy nemělo děťátko pojídat
dráždivé látky zejména s obsahem cizorodých bílkovin. Odborníci doporučují
v krajním případě , když není k dispozici mateřské mléko, dávat
dítěti jíst hydrolyzovanou kojeneckou výživu nebo ještě lépe opatřit si od jiné
kojící matky její mateřské mléko v patřičném množství na každý den.

         V oblasti internetu se v posledních dnech objevují nabídky provádění různých drahých testů
s protilátkami k prokázání nesnášenlivosti určitých druhů potravin. Jde
především o tzv. IgG-testy, které nabízejí a vychvalují různí ne medicínsky
vzdělaní léčitelé, mají ukázat pacientům na které potraviny jsou alergičtí. Ve
skutečnosti tyto testy jsou značně nepřesné a nudíš zcela nevhodné. Alegie je
vážný stav zvláště kdy potom může dojít do stavu status asthmaticus nebo do
stavu nazvaného anafylaktický šok, o kterém laik vůbec nemá ani ponětí, že něco
takového existuje a toto  mohou být až smrtelné stavy! Dokonce laici nabízejí při migrénách,

 pocitech únavy či nadváze nejrůznější diety, které nemají racionální jádro a slouží jenom k vytahování
peněz z kapes důvěřivých trpících jedinců.

        K rozvoji alergických projevů u dítěte napomáhá:
škodlivost dýchaného kouře z cigaret, tedy tabákový kouř a to i
v případě pasivních dýchatelů v zakouřené místnosti, kde musí dítě
pobývat, dále je to přítomnost různých jak zevních plísní, tak i plísní
nacházejících se v tlustém střevě dítěte, dále je to zvýšená vlhkost
v bytě, přítomnost smogových škodlivin ve vzduchu místnosti, kde dítě
převážně pobývá, obdobně působí i automobilové zplodiny v těch případech,
když dítě bydlí u hlučné křižovatky nebo silnice ve městě.

        Jestliže budou oba rodiče respektovat výše uvedené skutečnosti, které vedou k většímu výskytu

 alergických projevů a to nejenom u dětí, ale i u  dospívajících jedinců a to i ve vyšším věku, budou

alergické projevy v lidském organismu minimální a často až nulové. Vhodné je celkovou imunitu i protialergickou
obranu jak u dítěte, tak i u dospělého jedince vydatně  podpořit patřičnými homeopatickými léky ( jako
ku příkladu Sulfur, Allium cepa,Apis mellifica, Urticaria urens, Sabdilla,Euphrasia, Arsenicum labum,

 Nux Vomica, Sabadilla, Pulstailla, Dulcamara, Rhus toxicodendron, Kalim jodatum, Graphites a destíky dalších),

dále je to aplikace speciálních protialergicky působících  nosod jako je Psorinum,  a další, které doporučí holistický lékař.
Holistický lékař vám může napomoci vyhledat patřičné alergeny na EAV přístroji
a určit optimální homeopatickou léčbu vašich alergických projevů. V případě
alergii způsobující určitá cizorodá látka nebo baterie je možné v laboratoři
vyrobit specielní hyposenzibilizační vakcínu, kterou postupnými zvyšujícími
dávkami a to bud každodenním kapáním si pod jazyk určitého počtu léčivých kapek
anebo aplikací subkutánními injekcemi v pravidelných navržených časových
intervalech, kdy ku příkladu se pacientovi  píchne jednou týdně postupně větší množství
speciální zhotovené hyposenzibilizační látky a tak  dochází k posílení v oblasti jeho imunitního
systému a zákonitě dochází i k postupnému odstranění alergie tedy přecitlivělosti na tu látku,

na kterou je organizmu cílené alergický a je mu právě aplikována do organismu.

33.          
    Čtvrtá nejčastější choroba u lidí .

         Lékaři stále studují ty lidské nemoci.Málo kdo ví, že existuje onemocnění ve zkratce označované

 jako CHOPN, což je chronická obstrukční plicní nemoc. Typické příznaky pro tuto chorobu jsou ty,
že člověk začne hůře dýchat, musí dýchat hluboce, při rychlejší chůzi se musí
zastavit, protože má pocity dušnosti, tluče mu srdce,dosti značně se potí
zejména na čele a na zádech, bývá často unavený, a v těch těžších
případech je dušný nejenom při jakémkoliv i drobnějším pohybu, ale dokonce i
v leže na lůžku či v sedě na židli. Optimální poloha je tzv.ortopnoe, tedy na židlí s polštářem pod

zády a také v oblasti bederní krajiny takže sklon hrudníku je kolem 45 až 50 stupňů. V takovéto

 poloze, nejlépe v kardiackém křesle, se takto postiženému člověku touto chronickou
obstrukční plicní nemocí nejlépe dýchá. V těžších případech musí dýchat
kyslík pře kyslíkovou bombu a hadičkou zavedenou do úst nebo do nosní dírky,
odkud si dnes může pacient opatřit optimální množství potřebného kyslíku na
každý den dalšího svého života. Bombu s kyslíkem si nejlépe seženete tak,
že si jí zakoupíte, naučíte se jí obsluhovat a máte jí doma kdykoliv k dispozici.
K tomuto nemocnění nejčastěji dochází po prodělaných různých chorobách
v oblasti plic a průdušek, po různých druzích astmatických záchvatů, u
kardiálního astmatu, dále u unaveného srdce postiženého zejména ischemickou
chorobou srdeční, u psychicky dlouhodobě stresovaných jedinců, kdy stresy se
doslova kumulovali v oblasti plic a průdušek.  Mnohem častěji onemocnění CHOPN mají kuřáci
jak nekuřáci, častěji tímto onemocněním trpí muži.

       V rámci určitého mezinárodního vědeckého  projektu,odhalili vědci badatelé pět hlavních
speciálních genů, které ovlivňují velikost plicní kapacity a rychlost vydechovaného vzduchu z plic.

 Bylo zjištěno, že tyto geny nalezené v chromozomech lidí, hrají ústřední roli při detoxikaci,

 zánětech a uzdravování se z nemocí v oblasti plic a průdušek.  Tento
objev napomáhá k lepšímu pochopení příčin vedoucích ke vzniku chronické obstrukční
plicní nemoci. Není tajemstvím, že u nás touto nemocí trpí už každý desátý
člověk, který dosáhl věku nad 40 let, tak že CHOPN je čtvrtou nejčastěji
chorobu postihující lidi u nás. První onemocněním, na které lidé u nás nejčastěji umírají je infarkt myokardu,
druhou je mozková mrtvice, třetí je rakovina různých orgánů v našem těle.

34.          
    Deprese a dušnost se dají léčit.

        Stavy i těžké deprese během života z nás každý prožil zrovna tak jako každý z nás na

sobě poznal co je to bolest zubů nebo bolesti zad. Lidé , kteří trpí dušnosti, ať z důvodů
onemocnění v oblasti plic a průdušek, zvláště pak astmatici, u lidí
s nemocným srdcem, ale i lidé mající zdravotní potíže  z prožívaných stresů nebo u jedinců
mající tendenci i k těžké depresi jak je tomu například u bipolární
deprese neboli i maniodepresivní psychóza. Je například je zjištěno, že mezi
dlouholetými astmatiky je navíce známa ta skutečnost, že se vyskytuje až dvojnásobná
vyšší úmrtnost než-li mezi těmi jedinci, kteří těžkými depresemi netrpí.

         Jaká je léčba takovéhoto depresivního stavu? Často se lidé trpící depresemi uchylují

 k psychiatrům, a zde dostávají užívat předepsaná antidepresiva a anxyolitika, tedy léky proti

 prožívané úzkosti. Málo kdo si uvědomuje, že je důležité hluboce při depresi především dýchat,
nejlépe venkovní čerstvý vzduch nebo vzduch u otevřeného okna, kdy do místnosti
přichází skutečně čerstvý vzduch ( nikoliv městský vzduch plný smogu plynných nečistot!).
Vhodné je každodenně správně trénovat tzv. hatajogové dýchání, kdy na určitý počet
vteřin se člověk nadechne, po určitou dobu v sekundách zadrží dech a po
určitou dobu ve vteřinách nebo podle počtu tlukotu svého srdce zase vdechnutý
vzduch z plic pozvolna vydechuje. Deprese je velmi vhodné léčit i speciálními
homeopatickými přípravky, které po podrobném vyšetření vám předepíše váš
ošetřující holistický lékař. Proti depresi působí celá řada bylinek, takže je
vhodné si dopřát do zdravého životního stylu a zařadit každodenní pití nálevů z
léčivých rostlin jako jsou meduňka lékařská nať, dobromysl lékařská nať, květ
lípy srdčité, černý bez bobule,  květ hlohu,  květ hluchavky bílé, nať
drchničky rolní a odvar kořene kozlíku lékařského, vše vám musí
s optimálním působením na vaší povahu a prožívanou depresi vybrat váš
holistický lékař.

35.          
     Hyperaktivní
močový měchýř.

         Hyperaktivní močový  měchýř je častěji se vyskytující onemocnění než-li bychom si mysleli,

zejména u jedinců, kteří přesáhli 50let svého života.  Toto onemocnění postihuje čím dále více lidi nejenom
v ČR.  Dokonce po 60 roce života statistika v této oblasti praví, že každý pátý muž i žena, u žen ještě tomu bývá
dokonce i  častěji, tedy až  asi 18% mužské populace a asi u 22 % u žen
v tomto vyšším věku, trpí tímto hyperaktivním močovým měchýřem.

          Osoby postižené hyperaktivním močovým měchýřem se často setkávají s náhle

přicházejícím nucením na močení, odborně tomu říkáme imperativní nucená mikce!

 Typickým rysem je u tohoto onemocnění také častější nutkání jít na močení a to jak ve dne tak i
v noci, a to i tehdy aniž by močové ústrojí prodělávalo nějakoubakteriální infekci nebo jiné

 onemocnění. Nejčastěji se tento hyperaktivní močový měchýř prozradí tak, že když si náhle

 kýchnete nebo při prudším kašli tak si ustříkneme trochu moče pánové  do
trenek či a dámy do kalhotek. V tomto směru takto postižení jedinci často
pociťují výrazné omezení kvality svého života. Bojí se chodit do kina, na
přednášky, jezdit městskou hromadnou dopravou, a podobně.

        Odborníky urology bylo zjištěno, že nadměrně aktivní močový měchýř vyvolávají

 dynamické procesy a stres ovlivňující neurovegetativní systém  v oblasti
malé pánve. Po odborné i homeopatické léčbě pacienti,kteří současně užívají i
anticholinergicky působící léky je vysadit, aby sami se na sobě přesvědčili a takto
si ověřili, lépe řečeno přímo otestovali tu skutečnost,že konečně již příznaky
hyperfunkce močového měchýře u nich vymizely.

Několik praktických rad po lidi trpících hyperaktivním močovým měchýřem:

1.     Je zapotřebí provádět patřičný
trénink močového měchýře, snažíme se pozvolna stahovat oblast močového měchýře
a náhle jej relaxovat tedy uvolnit, toto trénujeme i několikráte denně. Vedeme
si nejlépe speciální deník urinace, tedy sešit, (počtu močení a to jak přes den
tak i v noci), do kterého si zapisujeme  čas v kolik hodin jsme močili, odhadem
nebo měřením zjistíme kolik jsme toho vymočili,kolik mililitrů tekutin jsme
v udaném období vypili,  a kdy jsme byli na toaletě a kolikráte jak ve dne tak i v noci.

2.     Vedeme si deník urinace. Kam podrobně popisujeme výše uvedené údaje, eventuelně i pokrmy, které jsme přes den snědli,
ji jiné prožité stresové situace..

3.     Dodržujeme denně patřičný pitný režim. Pamatujme, že člověk by v zimě měl vypít kolem 2,5 litru tekutin,
v létě  až 3,5 litru tekutin, pamatujme že až jeden litru tekutin denně se z nás ztrácí potem. Je
pravdou, že člověk, když pije pravidelně denně i větší množství tekutin, potom
musí vlastně i chodit častěji na záchod, ale pamatujme, že potrubí které se
proplachuje, tam málo kdy vznikne močový písek nebo dokonce ledvinový  kámen!

4.     Provádějme naučené cviky pánevního
dna, a to bud na rehabilitačním oddělení nebo nás to přímo jednoduše zaučí, při
naší dobrém pohybovém talentu, lékař urolog nebo holistický lékař. Cviky
provádějme postupně častě a častěji denně, z počátku můžeme začít třikráte
denně, a za rok to může být i každou půlhodinu.

5.     Velmi důležité je se naučit tzv. uvolňovací cviky, které dosáhneme především pravidelně

prováděným autogenním cvičením, specielně naučené uvolňování auto-hypnózou, kdy se učíme uvolňovat
především svěrače v oblasti močového měchýře, a tak nám uvolňování tohoto
svalstva napomáhá zabraňovat se i kumulující se stresové napětí, které se nám do
těchto prostor často i podvědomě promítá. Vhodné je takovouto snahu současně podpořit
i patřičnými homeopatickými léky.

36.          
     Kontraindikace urinoterapie.