Bolesti hlavy, zad a celé páteře vyšetřujeme na vaši zdravotní pojišťovnu.

 

Seznam pojišťoven, se kterými máme uzavřenu smlouvu:


  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna www.vzp.cz
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví www.ozp.cz
  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky www.zpmvcr.cz
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky www.vozp.cz
  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  www.zpskoda.cz
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  www.cpzp.cz
  • 213 Zdravotní pojišťovna bratrská www.mediazp.cz

 

Holistická léčba ( léčíme celého člověka): 

Holistické metody se zaměřují na PŘÍČINY, které způsobují nemoc a na ODSTRANĚNÍ těchto příčin.

Není to fyzikální, není to chemické, není to medicínské (v tom dosud chápaném smyslu). Je mnoho záhad mezi nebem a zemí, které nejsou dosud rozluštěny. Pracujeme s ENERGIÍ a jejím VZÁJEMNÉM VLIVU na psychiku člověka.

Z holistického pohledu, ve většině případů, trpí osoba energetickou nerovnováhou ještě před tím, než nemoc propukne v tom pravém slova smyslu.

 

Našimi metodami jsou:

fytoterapie, dietetika (i podle krevních skupin), speciální léčba hladovkou a půstem, urinoterpie, spinální cviky na páteř, jogové cviky,mobilizace manipulace kloubů, akupresura, klas. akupunktura, moxibusce, foto-punktura, elektro-akupunktura, sono-punktura,magnetopuntkura, magneto-terapie, pneumo-akupunktura, plyn.injekce, baňkování, autohemoterapie, neurální terapie, aromaterapie, psychoterapie, EFT – metoda (léčba prožitých negativních emocí i z obodobí dětství), autosugesce, autohypnóza, lékařská hypnoza, Morenovo psychodrama, aurikulo-diagnostika a aurikulo-terapie, dobíjení energie do oslabených meridiánů, arteterapie (malování obličejů tužkou a olej obazů), vitminoterapie, léčba stopovými prvky, léčba klimatem, rozbor a léčba močových a žlučových kamenů, homeopatie symptomatická,konstituční i kvantová, a další vhodné léčebné metody.