Pryč s cigaretou

Pryč s cigaretou

Muž, ve věku 55 let, silně kouřil, prý až šedesát cigaret denně a na víc byl
hodně žárlivý na svojí manželku, takže si uvědomoval,jak jí ztrpčuje život. Muž
Po 35 letech kouření přestal nejenom kouřit, ale nebyl již tak žárlivý a měl
docela šťastné manželství. Postup léčby: nejprve prodělal hypnotické sezení, potom homeopatickou
léčbu a nakonec byl posílen odvykací nosodou, takže od té doby neměl vůbec chuť
na kouření cigarety.