Kurz autosugesce

Kurz autosugesce

 Kurz autosugesce

trvá jeden den ( většinou je to neděle nebo středa = od 8,30 hod. do 14,30 hod)

Autosugesce je ovlivňování svého podvědomí, kdy stálým opakováním určité informace přimějeme podvědomí, aby  tuto  sugesci začalo považovat za skutečnost a následně podle toho reagovalo v souladu s obsahem tvrzení. Zlešpí se Vaše paměť, trpělivost, pochopení druhých trpících lidí a budete mít jednu z velkých možností jak pomoci v krizi jak sobě tak i druhým lidem. Poznáte sami, že v jednoduchosti je genialita. Na kurz je nutno se objednat telefonicky, stojí 2 600 Kč = 200 ( 200 Eu).

3.  KURZ  EFT METODY, ( léčba
prožitých negativních emocí aneb vyčištění vašeho podvědomí od  životních stresů).  12.+
13. 12. 2015 Sobota a neděle
, + 18.
+ 19. Června 2016,
od 8,30 do 17 hod. sobota, a neděle od 8,30 do 14
hod.  Cena  5 600 Kč  ( = 200 Eu). K Milíčovu 734/1,
Studioprozdraví, Praha 4 - Háje - 1.patro. Po složení zkoušky dostanete
certifikát.