Koktavost

Koktavost

32- letý inženýr B. L. trpěl od pěti let silnou koktavostí. Byl zoufalý, při
studiu na vysoké škole tohoto jak se přiznal dosti zneužíval, protože když něco
nevěděl, tak začal tak koktat a byl nervozní, že nakonec každou zkoušku od
zkoušejícího profesora dostal. Nejprve jsem si s klientem dlouho popovídal, pak
jsem učinil hypnozu, ve které jsem zjistil, že koktá od té doby, co viděl svojí
matku souložit jako pětileté děcko s nějakým cizím pánem v pokoji ( nezamkli
se tehdy).Potom jsem přešel na homeopatickou léčbu a na konec na provedení EFT
metody. Výsledek byl úžasný, protože již při druhém sezení se stal doslova
zázrak, mládenec ihned přestal po uvědomění si prožité situace v dětství
koktat. Došlo doslova k vyzmizikování tohoto problému z jeho paměti.